Pakotteet maittain

Egypti: pakotteet - lopetettu

Egypti: pakotteet - lopetettu

Viimeisin muutos

Neuvoston 16.3.2021 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2021/449 kumotaan päätös 2011/172/YUTP ja poistetaan Egyptin tilanteeseen liittyvät rajoittavat toimenpiteet. Neuvoston 16.3.2021 voimaan tulleella asetuksella (EU) 2021/445 kumotaan asetus (EU) N:o 270/2011.

Asetuksen (EU) N:o 270/2011 liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille ja elimille kuuluvien varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen on lopetettava. Lisäksi tämän pakotejärjestelmän mukaiset, Egyptiin kohdistetut vientikiellot lopetetaan.

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/449(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Neuvoston asetus (EU) 2021/445(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Egyptiin kohdistetut pakotteet perustuivat neuvoston päätökseen 2011/172/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 270/2011(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen. Lisäksi neuvoston Egyptiä koskevissa päätelmissä 21.8.2013 (asiakirja 13089/13(Linkki toiselle verkkosivustolle)) todettiin jäsenvaltioiden päättäneen keskeyttää tai arvioida uudelleen eräille tarvikkeille mahdollisesti myönnettyjä vientilupia. Nämä pakotteet eivät enää ole voimassa.