Pakotteet maittain

Egypti: pakotteet

Egypti: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 22.3.2018 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2018/466 jatketaan rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 22.3.2019 asti. Neuvoston päätöksellä ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/465 muutetaan neljää henkilöä koskevia listausperusteluita ja poistetaan lisäksi kuusi henkilöä neuvoston päätöksen 2011/172/YUTP liitteessä ja asetuksen (EU) N:o 270/2011 liittessä I olevasta luettelosta niistä henkilöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden varat on jäädytettävä ja heille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Päätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus pdf

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Voimassa olevat pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2011/172/YUTP ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 270/2011 niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen. Lisäksi neuvoston Egyptiä koskevissa päätelmissä 21.8.2013 (asiakirja 13089/13) todetaan jäsenvaltioiden päättäneen keskeyttää tai arvioida uudelleen eräille tarvikkeille mahdollisesti myönnettyjä vientilupia.

Sisältö

Vientikiellot

  • neuvoston 21.8.2013 antamien päätelmien mukaan jäsenvaltiot keskeyttävät mahdollisesti myöntämänsä vientiluvat sellaisille tarvikkeille, jotka soveltuvat kansallisiin tukahduttamistoimiin
  • neuvoston 21.8.2013 antamien päätelmien mukaan jäsenvaltiot arvioivat uudelleen mahdollisesti myöntämiään puolustustarvikkeiden vientilupia
  • neuvoston 21.8.2013 antamien päätelmien mukaan jäsenvaltiot arvioivat uudelleen mahdollista turvallisuussektorin avunantoaan Egyptille

Varojen jäädyttäminen

  • valtion varojen väärinkäytöstä vastuussa olevien ja näitä lähellä olevien tahojen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa heille varoja