Övervakningen av multilateralt samarbete

FN:s utvecklingsorganisationer och de internationella utvecklingsbankerna har egna omfattande övervaknings- och granskningsmekanismer. De ser till att ekonomin och förvaltningen fungerar som den ska också i högriskmiljöer. Det ingår bland annat system för rapportering av missbruk, skydd av dem som rapporterar missbruk, planering av revision med beaktande av risker och utbildning av personal för att förebygga korruption och missbruk. Både interna och externa revisionsenheter och revisorer övervakar medelanvändningen. Effektiviteten och resultaten bedöms varje år genom rapporter och utvärderingar.

FN har en särskild byrå som ansvarar för revision och intern granskning och rapporterar till organisationens styrelse. Medlemsstaterna, inklusive Finland, övervakar användingen av medel genom att delta i utvecklingsorganisationernas styrelse som har den högsta beslutande makten. De interna revisionsrapporterna har varit offentligt tillgängliga på organisationernas webbplatser sedan 2012.

Utvecklingsbankernas användning av medel övervakas av olika enheter som arbetar mot korruption och missbruk. De undersöker misstankar om missbruk, övervakar upphandlingsprocesser och ger rekommendationer om bättre förfaranden. Utvecklingsbankerna samarbetar också sinsemellan för att hindra missbruk, till exempel genom att utbyta information om företag som gjort sig skyldiga till missbruk och genom att utfärda gemensamma sanktioner mot dem.