Överenskommelser där Finland är depositarie

I multilaterala fördrag kan fördragsparterna utse en depositarie för fördraget som ska ha hand om fördragsprocessens praktikaliteter.

Depositarien ska bland annat

  • deponera originaltexten till fördraget samt fullmakterna
  • utarbeta styrkta kopior av fördragstexten
  • ta emot underteckningar av överenskommelsen
  • ta emot ratifikations-, godkännande- eller anslutningsinstrument
  • meddela fördragsparterna om undertecknanden, om deponeringen av de nämnda dokumenten och om ikraftträdande av fördraget.

Finland är depositarie i 15 internationella överenskommelser

1. Avtal om immunitet och privilegier för kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (FördrS 6/1999)

2. Överenskommelse om ett testområde för tillämpning av Kyotomekanismerna i energiprojekt i Östersjöområdet (FördrS 4/2004)

3. Konvention om Europeiska skogsinstitutet (FördrS 90/2005)

4. Konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö (FördrS 2/2000)

Överenskommelser mellan de nordiska länderna där Finland är depositarie

5. Överenskommelse mellan Finland, Norge, Sverige och Danmark om samverkan vid isbrytning (FördrS 36/1961)

 

Undertecknande

Ikraftträdande

Danmark

20.12.1961

20.12.1961

Finland

20.12.1961

20.12.1961

Norge

20.12.1961

20.12.1961

Sverige

20.12.1961

20.12.1961

6. Samarbetsöverenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (FördrS 28/1962)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

23.3.1962

13.4.1962

1.7.1962

Finland

23.3.1962

15.6.1962

1.7.1962

Island

23.3.1962

29.6.1962

1.7.1962

Norge

23.3.1962

20.6.1962

1.7.1962

Sverige

23.3.1962

30.3.1962

1.7.1962

 

Ändring 1971 (FördrS 21/1971)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

13.2.1971

17.2.1971

1.7.1971

Finland

13.2.1971

14.5.1971

1.7.1971

Island

13.2.1971

27.5.1971

1.7.1971

Norge

13.2.1971

28.5.1971

1.7.1971

Sverige

13.2.1971

1.6.1971

1.7.1971

 

Ändring 1974 (FördrS 39/1975)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

11.3.1974

30.8.1974

5.9.1975

Finland

11.3.1974

11.3.1974

5.9.1975

Island

11.3.1974

6.8.1975

5.9.1975

Norge

11.3.1974

23.9.1974

5.9.1975

Sverige

11.3.1974

22.8.1974

5.9.1975

 

Ändring 1983 (FördrS 4/1984)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

15.6.1983

 

28.1.1984

Finland

15.6.1983

29.12.1983

28.1.1984

Island

15.6.1983

 

28.1.1984

Norge

15.6.1983

22.12.1983

28.1.1984

Sverige

15.6.1983

15.12.1983

28.1.1984

 

Ändring 1985 (FördrS 8/1986)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

6.5.1985

16.12.1985

12.2.1986

Finland

6.5.1985

11.10.1985

12.2.1986

Island

6.5.1985

30.11.1985

12.2.1986

Norge

6.5.1985

20.12.1985

12.2.1986

Sverige

6.5.1985

13.1.1985

12.2.1986

 

Ändring 1991 (FördrS 9/1992)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

21.8.1991

30.12.1991

29.1.1992

Finland

21.8.1991

22.11.1991

29.1.1992

Island

21.8.1991

23.12.1991

29.1.1992

Norge

21.8.1991

8.12.1991

29.1.1992

Sverige

21.8.1991

12.12.1991

29.1.1992

 

Ändring 1993 (FördrS 77/1993)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

18.3.1993

28.6.1993

7.11.1993

Finland

18.3.1993

8.10.1993

7.11.1993

Island

18.3.1993

8.10.1993

7.11.1993

Norge

18.3.1993

4.6.1993

7.11.1993

Sverige

18.3.1993

23.6.1993

7.11.1993

 

Ändring 1995 (FördrS 85-86/1995)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

29.9.1995

5.12.1995

2.1.1996

Finland

29.9.1995

18.12.1995

2.1.1996

Island

29.9.1995

 

2.1.1996

Norge

29.9.1995

15.12.1995

2.1.1996

Sverige

29.9.1995

15.12.1995

2.1.1996

7. Avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om kulturellt samarbete (FördrS 60/1971)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

15.3.1971

30.6.1971

1.1.1972

Finland

15.3.1971

8.12.1971

1.1.1972

Island

15.3.1971

8.12.1971

1.1.1972

Norge

15.3.1971

2.7.1971

1.1.1972

Sverige

15.3.1971

22.9.1971

1.1.1972

 

Ändring 1983 (FördrS 6/1984)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

13.6.1983

30.11.1983

1.2.1984

Finland

13.6.1983

13.1.1984

1.2.1984

Island

13.6.1983

21.12.1983

1.2.1984

Norge

13.6.1983

22.12.1983

1.2.1984

Sverige

13.6.1983

16.12.1983

1.2.1984

 

Ändring 1985 (FördrS 9/1986)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

6.5.1985

16.12.1985

12.2.1986

Finland

6.5.1985

11.11.1985

12.2.1986

Island

6.5.1985

30.11.1985

12.2.1986

Norge

6.5.1985

20.12.1985

12.2.1986

Sverige

6.5.1985

13.1.1986

12.2.1986

 

Ändring 1989 (FördrS 21/1990)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

15.9.1989

24.1.1990

1.6.1990

Finland

15.9.1989

3.11.1989

1.6.1990

Island

15.9.1989

2.5.1990

1.6.1990

Norge

15.9.1989

13.2.1990

1.6.1990

Sverige

15.9.1989

25.1.1990

1.6.1990

8. Överenskommelse mellan Finland, Danmark, Norge och Sverige om inrättandet av ett nordiskt skattevetenskapligt forskningsråd (FördrS 5/1974)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

13.4.1973

14.12.1973

14.12.1973

Finland

13.4.1973

14.12.1973

14.12.1973

Island

 

 

1.1.2003

Norge

13.4.1973

25.10.1973

14.12.1973

Sverige

13.4.1973

10.7.1973

14.12.1973

 

Ändring 2002 (FördrS 120/2002)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

29.11.2002

23.11.2002

1.1.2003

Finland

29.11.2002

15.11.2002

1.1.2003

Island

29.11.2002

 

1.1.2003

Norge

29.11.2002

 

1.1.2003

Sverige

29.11.2002

3.12.2002

1.1.2003

9. Överenskommelse mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige om gemensam nordisk arbetsmarknad för klasslärare i grundskolan (FördrS 23-24/1984)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

3.3.1982

28.2.1984

29.5.1984

Finland

3.3.1982

14.2.1984

29.5.1984

Island

3.3.1982

22.6.1982

29.5.1984

Norge

3.3.1982

5.7.1982

29.5.1984

Sverige

3.3.1982

22.7.1982

29.5.1984

10. Konvention mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om nordiska medborgares rätt att använda sitt eget språk i annat nordiskt land  (FördrS 11/1987)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

17.3.1981

23.12.1986

10.7.1987

Finland

17.3.1981

3.12.1982

1.3.1987

Island

17.3.1981

25.5.1987

10.7.1987

Norge

17.3.1981

9.7.1982

1.3.1987

Sverige

17.3.1981

11.1.1982

1.3.1987

 

Ändring 2003

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

18.6.2003

22.3.2007

 

Finland

18.6.2003

 

 

Island

18.6.2003

30.10.2003

 

Norge

18.6.2003

 

 

Sverige

18.6.2003

18.6.2003

 

11. Avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på arv och på gåva (FördrS 82/1992)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Utgång

Danmark

12.9.1989

21.7.1992

19.8.1992

 

Finland

12.9.1989

21.7.1992

19.8.1992

 

Island

12.9.1989

21.7.1992

19.8.1992

 

Norge

12.9.1989

21.7.1992

19.8.1992

22.6.2014

Sverige

12.9.1989

21.7.1992

19.8.1992

25.7.2007

12. Överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning (SopS 23/1997)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

3.9.1996

3.12.1996

9.5.1997

Finland

3.9.1996

4.4.1997

9.5.1997

Island

3.9.1996

 

9.5.1997

Norge

3.9.1996

 

9.5.1997

Sverige

3.9.1996

 

9.5.1997

Färöarna

     
Åland      
Grönland      

 

Ändring 2000 (FördrS 23/2000)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

13.3.2000

30.11.1999

28.3.2000

Finland

13.3.2000

22.10.1999

28.3.2000

Island

13.3.2000

24.1.2000

28.3.2000

Norge

13.3.2000

14.12.1999

28.3.2000

Sverige

13.3.2000

13.3.2000

28.3.2000

Färöarna      
Åland      
Grönland      

 

Ändring 2003 (FördrS 90/2006)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

 

20.2.2004

18.11.2006

Finland

 

21.11.2003

18.11.2006

Island

 

3.11.2006

18.11.2006

Norge

 

18.12.2003

18.11.2006

Sverige

 

30.10.2003

18.11.2006

Färöarna      
Åland      
Grönland      

 

Ändring 2006 (FördrS 89/2007)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

1.11.2006

11.12.2006

25.11.2007

Finland

1.11.2006

26.10.2007

25.11.2007

Island

1.11.2006

21.8.2007

25.11.2007

Norge

1.11.2006

8.6.2007

25.11.2007

Sverige

1.11.2006

1.2.2007

25.11.2007

Färöarna      
Åland      
Grönland      

 

Ändring 2009 (FördrS 22/2010)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

23.4.2009

21.10.2009

10.1.2010

Finland

23.4.2009

11.12.2009

10.1.2010

Island

23.4.2009

1.12.2009

10.1.2010

Norge

23.4.2009

 

10.1.2010

Sverige

23.4.2009

3.7.2009

10.1.2010

Färöarna      
Åland      
Grönland      

 

Ändring 2012 (FördrS 94/2013)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

31.10.2012

9.1.2013

18.12.2013

Finland

31.10.2012

11.10.2013

18.12.2013

Island

31.10.2012

18.11.2013

18.12.2013

Norge

31.10.2012

31.1.2013

18.12.2013

Sverige

31.10.2012

29.11.2012

18.12.2013

Färöarna      
Åland      
Grönland      

 

Ändring 2015 (FördrS 73/2016)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

2.11.2015

16.8.2016

10.12.2016

Finland

2.11.2015

18.3.2016

10.12.2016

Island

2.11.2015

9.11.2016

10.12.2016

Norge

2.11.2015

27.11.2015

10.12.2016

Sverige

2.11.2015

27.6.2016

10.12.2016

Färöarna      
Åland      
Grönland      

 

Ändring 2018 (SopS / )

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

25.4.2018

25.2.2020

26.3.2020

Finland

25.4.2018

8.2.2019

26.3.2020

Island

25.4.2018

24.6.2019

26.3.2020

Norge

25.4.2018

6.7.2018

26.3.2020

Sverige

17.5.2018

2.7.2019

26.3.2020

Färöarna      
Åland      
Grönland      

13. Avtal mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och protokollet till avtalet  (FördrS 25/1997)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

23.9.1996

11.4.1997

11.5.1997

Finland

23.9.1996

15.11.1996

11.5.1997

Island

23.9.1996

29.11.1996

11.5.1997

Norge

23.9.1996

29.11.1996

11.5.1997

Sverige

23.9.1996

25.11.1996

11.5.1997

 

Ändring 1997 (FördrS 94-95/1997)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

6.10.1997

17.12.1997

31.12.1997

Finland

6.10.1997

5.12.1997

31.12.1997

Island

6.10.1997

17.12.1997

31.12.1997

Norge

6.10.1997

15.12.1997

31.12.1997

Sverige

6.10.1997

5.12.1997

31.12.1997

 

Ändring 2008 (FördrS 127/2008)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

4.4.2008

15.12.2008

29.12.2008

Finland

4.4.2008

28.11.2008

29.12.2008

Island

4.4.2008

2.12.2008

29.12.2008

Norge

4.4.2008

24.10.2008

29.12.2008

Sverige

4.4.2008

19.6.2008

29.12.2008

 

Ändring 2018 (FördrS  /)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

 

17.12.2018

28.11.2019

Finland

 

23.11.2018

28.11.2019

 Island

 

27.9.2019

28.11.2019

 Norge

 

7.5.2019

28.11.2019

Sverige

 

29.10.2019

28.11.2019

14. Överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) (FördrS 99/1999)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

6.11.1998

31.3.1999

9.10.1999

Finland

6.11.1998

12.3.1999

9.10.1999

Island

6.11.1998

25.5.1999

9.10.1999

Norge

6.11.1998

11.6.1999

9.10.1999

Sverige

6.11.1998

23.8.1999

9.10.1999

 

Ändring 2016

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

14.12.2016

16.2.2017

15.6.2017

Finland

14.12.2016

14.12.2016

15.6.2017

Island

14.12.2016

15.5.2017

15.6.2017

Norge

14.12.2016

24.3.2017

15.6.2017

Sverige

14.12.2016

11.4.2017

15.6.2017

15. Avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om nordisk utbildningsgemenskap på gymnasienivå (teoretiska och yrkesinriktade utbildningar) (FördrS 43/2008)

 

Undertecknande

Ratifikation/Godkännande

Ikraftträdande

Danmark

3.11.2004

8.5.2007

27.3.2008

Finland

3.11.2004

3.6.2005

27.3.2008

Island

3.11.2004

13.9.2007

27.3.2008

Norge

3.11.2004

26.2.2008

27.3.2008

Sverige

3.11.2004

2.2.2005

27.3.2008

Färöarna      
Åland      
Grönland      

 

På vår webbplats