Zimbabwe röstar om sin framtid

Zimbabwe röstar om sin framtid

Den 30 juli väljer Zimbabwe en ny president efter tiotals år under Robert Mugabes styre. Ambassadör Timo Olkkonen följer det historiska valet i Zimbabwes huvudstad Harare och förbereder sig samtidigt för sitt nya uppdrag som chef för EU-delegationen i Zimbabwe.

”Presidentvalet är utan vidare en viktig milstolpe för Zimbabwe. Valresultatet avgör i vilken riktning landet utvecklas såväl politiskt som ekonomiskt”, bedömer ambassadör Timo Olkkonen.

Olkkonen tillträder uppdraget som chef för EU-delegationen i Harare i början av september. EU-ambassadörerna väljs ut bland Europeiska utrikestjänstens och kommissionens höga tjänstemän och EU-medlemsländernas seniordiplomater. Det är stor konkurrens om befattningarna.

Ambassadör Timo Olkkonen
Ambassadör Timo Olkkonen följer Zimbabwes presidentval i Harare. I början av september tillträder han uppdraget som EU-ambassadör i landet.

De senaste fyra åren som Finlands ambassadör i Zambia och Zimbabwe har gett Olkkonen en god inblick i Zimbabwes utveckling. Enligt Olkkonen följer den internationella gemenskapen nu exceptionellt intensivt hur valet framskrider.

Ur Finlands synvinkel är i synnerhet EU:s och Södra Afrikas utvecklingsgemenskap SADC:s valobservationsinsatser viktiga. Observatörerna kommer senare att ge sin bedömning av hur valet framskridit.

”Valet avgör inte bara Zimbabwes framtida utveckling, utan också framtiden för det politiska förtroendet. Det behövs för att den internationella gemenskapen ska kunna stödja landet i de välbehövliga ekonomiska reformerna.”

Robert Mugabe fråntogs makten i november 2017 efter att ha lett Zimbabwe i närmare 40 år, först som premiärminister och därefter som president. Zimbabwes ekonomi kollapsade vid millennieskiftet och Mugabes enväldiga maktutövning avskräckte den internationella gemenskapen från att stödja landet.

Några dagar före valet är stämningen bland observatörerna i huvudstaden försiktigt positiv. I samband med presidentvalen 2008 och 2013 utsattes oppositionen för förföljelse, men nu har den fått föra sin valkampanj fritt.

75-åriga Emmerson Mnangagwa, som i slutet av 2017 ersatte Mugabe som landets president och partiledare i Zanu-PF, dominerar etablerade medier och är en förhandsfavorit i valet. 40-åriga Nelson Chamisa från det största oppositionspartiet MDC ligger dock strax efter. Sociala medier, i synnerhet Twitter och WhatsApp, har en viktig roll i stadsområdena.

”Zimbabwierna förhåller sig entusiastiska till valet och valdeltagandet väntas bli mycket högt. Ju närmare valet vi har kommit, desto mindre har marginalen mellan de två toppkandidaterna blivit. Man kunde säga att Mugabe inte längre kastar sin skugga över valet”, konstaterar Olkkonen.