FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna fyllde 70 år – människorättsläget har under den senaste tiden försämrats

FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna fyllde 70 år – människorättsläget har under den senaste tiden försämrats

Enligt Rauno Merisaari, ambassadör för demokrati och de mänskliga rättigheterna, har människorättsläget under den senaste tiden försämrats också i Europa.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyllde 70 år den 10 december. 

”Att människorättsläget har försämrats syns i hur människorättsaktivister och journalister behandlas och i hur regeringar förhåller sig till mänskliga rättigheter. Det har varit något av en överraskning att detta har börjat synas också i Europa, och nu talar jag inte bara om Polen och Ungern.”

Gäst i studion är också Katariina Sario, rådgivare i frågor om icke-diskriminering och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sario berättar att 15 procent av hela världens befolkning har någon typ av funktionsnedsättning. 

Personer med funktionsnedsättning är ofta en undangömd del av samhället, och de lever i större utsträckning i fattigdom. ”Den största fördomen är tanken att en person med funktionsnedsättning inte klarar någonting. Man ser inte människan, utan bara funktionsnedsättningen, det personen inte kan göra.”