YK:n ensimmäinen alkuperäiskansojen maailmankonferenssi kokoontui New Yorkissa

YK:n ensimmäisen korkean tason alkuperäiskansojen maailmankonferenssin avausistunnossa hyväksyttiin alkuperäiskansojen oikeuksien edistämistä käsittelevä loppuasiakirja, joka neuvoteltiin alkuperäiskansojen ja valtioiden välisessä vuoropuhelussa. Loppuasiakirja toimii tiekarttana alkuperäiskansojen oikeuksien täytäntöönpanon edistämisessä.

Kuva: Krista Oinonen
Alkuperäiskansojen maailmankonferenssi
Ulla Magga, Saamelaiskäräjät, Anni-Siiri Länsman, Rovaniemen saamelaisyhdistys Mii ry ja Anne-Maria Magga, Suomen Saamelaisnuoret ry YK:n ensimmäisessä alkuperäiskansojen maailmankonferenssissa.

YK:n jäsenvaltiot, alkuperäiskansojen edustajat ja kansalaisyhteiskunnan edustajat kokoontuivat YK:n ensimmäiseen korkean tason alkuperäiskansojen maailmankonferenssiin New Yorkissa 22.–23. syyskuuta. Konferenssi järjestettiin YK:n yleiskokouksen korkean tason täysistuntona. Suomea edusti konferenssin avausistunnossa tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Hän puhui istunnossa länsiryhmän edustajana. Suomesta konferenssiin osallistui myös ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja sekä Saamelaiskäräjien ja saamelaisjärjestöjen edustajia.

Avausistunnossa hyväksyttiin alkuperäiskansojen oikeuksien edistämistä käsittelevä loppuasiakirja. Se neuvoteltiin alkuperäiskansojen ja valtioiden välisessä vuoropuhelussa. Näin kunnioitettiin YK:n julistusta alkuperäiskansojen oikeuksista, jonka mukaan alkuperäiskansojen tulee osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. 

Tavoitteena alkuperäiskansojen osallistumisen edistäminen 

Loppuasiakirja vahvistaa valtioiden aiemmin antaman sitoumuksen alkuperäiskansojen aseman ja oikeuksien kunnioittamisesta. Se toimii myös tulevien vuosien tiekarttana alkuperäiskansojen oikeuksien täytäntöönpanon edistämisessä. Suomi on pitänyt erityisen tärkeänä alkuperäiskansojen osallistumisen edistämistä YK-järjestelmässä. Loppuasiakirjassa YK:n jäsenvaltiot sitoutuvat tarkastelemaan alkuperäiskansojen osallistumista YK:n kokouksiin heitä koskevissa kysymyksissä. YK:n pääsihteeriltä pyydetään konkreettisia esityksiä yleiskokouksen päätöksenteon pohjaksi asiassa.

Kuva: Krista Oinonen
Alkuperäiskansojen maailmankonferenssi 2
Ulla Magga, Saamelaiskäräjät, Anni-Siiri Länsman, Rovaniemen saamelaisyhdistys Mii, Tiina Sanila-Aikio, 1. varapuheenjohtaja, Saamelaiskäräjät, ulkoministeri Erkki Tuomioja, Tuomas Aslak Juuso, Gáldua, Anne-Maria Magga, Suomen Saamelaisnuoret ry ja Anne Nuorgam, Saamelaisneuvosto. Takana vasemmalla Aslak Holmberg, Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto.

Alkuperäiskansojen maailmankonferenssin järjestämisestä päätettiin Bolivian aloitteesta YK:n yleiskokouksessa vuonna 2010. Konferenssin valmistelut jatkuivat neljän vuoden ajan. Viime vuonna alkuperäiskansat kokoontuivat Norjan Altassa ja hyväksyivät siellä oman tavoiteasiakirjansa, Altan asiakirjan. Altan asiakirja oli myös inspiraation lähteenä konferenssin ohjelman ja loppuasiakirjan valmisteluissa.

Ann-Mari Fröberg ja Krista Oinonen

FN