Tillsammans mot sexuellt våld

Hur omvandla smärta till styrka? På ett webbinarium som ordnades av utrikesministeriet och Fida berättade fredsnobelpristagaren, gynekologen Denis Mukwege om sitt arbete för att hjälpa dem som utsatts för sexuellt våld i Demokratiska republiken Kongo.

Gynekologen Denis Mukwege talar lugnt och rakt inför publiken. Han talar om hur kvinnor är de första offren i ett krig och hur våldtäkter används som ett taktiskt vapen. Han vet vad han talar om: på Panzisjukhuset som leds av Mukwege har vårdats över 80 000 offer för sexuellt våld under de senaste 20 åren. 

Av säkerhetsskäl innehåller inspelningen inte den sexuellt utnyttjade personens anförande.

I boken Naisten voima som nyss kommit ut på finska berättar Mukwege om sitt arbete och dessa kvinnors öden. Kvinnorna har lärt Mukwege vad styrka och förmåga att omvandla smärta till styrka betyder. 

”Det betyder förmåga att sätta sig över våldtäktsförövaren och hens hemska gärning och förmåga att vägra att tiga. Det är också förmåga att stå emot sociala, ekonomiska, politiska och kulturella orättvisor, det vill säga de orättvisor som utsätter hälften av världens befolkning för diskriminering”, säger Mukwege. 

Han påpekar att om vi bara blundar ser vi till att lagbrytarna aldrig någonsin kommer att bli bestraffade.

Fredsnobelpristagaren poängterar att vi inte kan låta kvinnor ensamma bära den tunga börda som sexuellt våld och orättvisor innebär.

”Alla män ska vara en del av lösningen på dessa samhällsproblem redan från barnsben. Lösningen ligger i att vi ändrar våra attityder och ifrågasätter tänkesätt och normer som gör kvinnor mindre värda i våra samhällen.”

Vi måste ta itu med ojämställdhetsfrågor

På webbinariet talade också en person som upplevt sexuellt våld och som fått hjälp av Mukwege. Hen berättade om vad som följde av det sexuella våldet och hur grannarna hade bett hen att tiga. Personen efterlyste också regeringarnas ansvar.

Andra talare berättade bland annat om utrikesministeriets och Fidas åtgärder för att förebygga sexuellt våld på olika håll i världen. Jämställdhetsambassadör Katri Viinikka berättade om bland annat Finlands stöd till Internationella brottmålsdomstolen ICC och om domstolens rättstillämpning som varit av stor vikt när det gällt att bedöma sexuellt våld i samband med konflikter som ett allvarligt internationellt brott. Brottsofferfonden ger stöd till sexuellt utnyttjade människor i Afrika söder om Sahara, bland annat Uganda, Demokratiska republiken Kongo och Centralafrikanska republiken. Finland är en av de största och långvarigaste finansiärerna av ICC:s brottsofferfond.

Till webbinarieprogrammet hörde också en paneldiskussion med jämställdhetsambassadören och företrädare för fem partier som deltagare. Deltagarna var eniga om att det är oerhört viktigt att förebygga sexuellt våld. Det kräver utbildning och att man tar itu med de bakomliggande orsakerna till ojämställdhet. Det föreslogs till och med att Mukweges bok borde bli obligatorisk läsning för skolelever.  Även vikten av samarbete framhävdes: tillsammans kan man åstadkomma en förändring. 

Katja Tiilikainen, utvecklingspolitisk rådgivare,
jämställdhet