Statssekreterare Sumuvuori: ”Det finns stor vilja och kapacitet att fördjupa relationerna med länder i Afrika”

Beredningen av Finlands Afrikastrategi har under hösten samlat en mängd människor kring gemensamma digitala plattformar: forskare, lärare, tjänstemän och företag samt företrädare för civilsamhället och diasporan.

Vid utrikesministeriet sammanställs nu de olika synpunkterna och den slutliga strategitexten utarbetas.

”Jag blev överraskad av att det mitt under pågående coronakris och på kort varsel fanns så många människor som ville bidra med sin tid och sina tankar till beredningen av Afrikastrategin. Arbetet har visat att det är aktuellt och nödvändigt att utveckla och fördjupa relationerna med länderna i Afrika”, säger utrikesministerns statssekreterare Johanna Sumuvuori, som leder beredningen.

Vi står inför ett val 

I Afrikastrategin samlas mycket viktig kompetens, men man måste också prioritera. I annat fall sker ingen förändring.

”Ett land av Finlands storlek måste prioritera bland sina mål och samarbeta över förvaltningsgränserna och med intressegrupper för ett visst antal utsållade mål. Bara på det sättet kan vi bli en aktör som är större än sin egentliga storlek på en kontinent av Afrikas storlek”, säger statssekreteraren. I det här arbetet är EU en mycket viktig kontext.

Enligt intressegrupperna har Finland mycket att erbjuda de afrikanska länderna, men också mycket att lära av dem. Allt samarbete måste utgå från att vi lär oss tillsammans.

Enligt intressegrupperna borde huvudprioriteringarna i Finlands Afrikastrategi handla till exempel om att lösa kriser och konflikter tillsammans med de afrikanska länderna och om jämställdhetsarbete på basis av Finlands egna erfarenheter. Intressegrupperna lyfte också fram grön omställning, utveckling av handelsförbindelserna, nya arbetstillfällen, cirkulär ekonomi och vattensektorn. Även digitalisering, utbildnings- och forskningssamarbete samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kom upp i så gott som alla samtal. 

Färdig strategi i början av året

Avsikten är att strategin ska offentliggöras i början av 2021. Det kommer att vara en koncis text som styr arbetet på ett övergripande plan. Först därefter börjar det egentliga arbetet. De olika ministerierna utarbetar sina egna planer för att genomföra strategins mål. De måste också fastställa resurser och ansvar för genomförandet.

”Konsultationerna med intressegrupperna gav oss en enorm mängd idéer och tankar. Eftersom vi eftersträvar en kortfattad strategi kan inte alla tankar som framfördes under diskussionsmötena tas med som sådana. Om det skulle uppstå nya initiativ eller partnerskap för samarbete med Afrikanknytning utanför strategin är det bara positivt. När strategin offentliggjorts inleds ett långsiktigt arbete där vi behöver fördomsfritt samarbete mellan alla olika aktörer och sektorer”, säger Johanna Sumuvuori.

Sammandrag (på finska) av diskussionsmötena med intressegrupper om Finlands Afrikastrategi​​​​​​​ (PDF, 258 KB)

​​​​​​​