Utlysning av statsunderstöd till Europainformation 2019

Utlysning av statsunderstöd till Europainformation 2019

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd till civilsamhällesorganisationers Europainformation. Avsikten är att öka kännedomen om EU. Stödet kan sökas till och med den 7 december 2018.

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd till civilsamhällesorganisationers Europainformation 2019. Stödet beviljas på villkor att riksdagen beviljar medel för ändamålet i statsbudgeten för 2019. Utlysningen pågår 3.11–7.12.2018.

I budgeten för 2019 föreslås 470 000 euro för understödet. Syftet med understödet är att öka den allmänna kunskapen om Europeiska unionen. I utlysningen 2019 ligger fokus på hur EU:s verksamhet påverkar Finlands och finländarnas säkerhet, EU:s kapacitet att motverka informationspåverkan och följderna av brexit. Därtill prioriteras projekt som rör EU:s budget och Finland, EU:s politik för Arktis och ungdomars möjligheter i EU.

År 2019 utlyses också ett anslag på 100 000 euro för kommunikation inför valet till Europaparlamentet.

När stödet beviljas, utbetalas, används och övervakas tillämpas lagen om statsunderstöd (688/2001). Stödet kan beviljas finländska icke-vinstdrivande civilsamhällesorganisationer.

Anvisningar och ansökningsblankett finns på Europainformationens webbplats.