Jubileumsmötet för FN:s befolkningskonferens vill få nytt lyft i arbetet för att genomföra jämställdhetslöftena

Jubileumsmötet för FN:s befolkningskonferens vill få nytt lyft i arbetet för att genomföra jämställdhetslöftena

Trots att den banbrytande handlingsplanen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter antogs i Kairo redan för 25 år sedan har framstegen i dessa frågor varit långsamma.

Finlands delegation i konferensen leds av utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Flera av världens ledare och ministrarna som svarar för utvecklingssamarbete sammanträder som bäst i Nairobi i Kenya för att diskutera hur man kan främja och trygga kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp och antalet barn de vill ha. Vid ICPD25-konferensen som ordnas den 12–14 november uppmärksammas FN:s konferens om befolkning och utveckling i Kairo i september 1994, som var en vändpunkt i det globala samarbetet för att främja kvinnors reproduktiva hälsa och rättigheter.

I handlingsprogrammet som antogs vid Kairokonferensen ställdes som mål att säkerställa lika tillgång till familjeplanerings- och preventivtjänster, trygga graviditeter och förlossningar, säkra och lagliga abort, förebyggande och behandling av könssjukdomar samt att göra slut på skadliga förfaranden, såsom könsstympning och barnäktenskap. 

Det var ett viktigt steg mot att införa rättigheter som förbättrar kvinnors och flickors ställning. Genomförandet av målen har dock inte framskridit som önskat. Även om framsteg har gjorts på vissa områden, har utvecklingen varit långsam och ojämn.

”För trettio år sedan använde bara 13 procent av kvinnorna i Afrika söder om Sahara preventivmedel, med i dag är siffran cirka 30 procent. I världen finns dock fortfarande över 200 miljoner kvinnor som inte har möjlighet att använda preventivmedel. Över 800 kvinnor dör dagligen i komplikationer till följd av graviditet eller förlossning”, berättar utrikesministeriets rådgivare Gisela Blumenthal.

Det årliga antalet dödsfall i samband med graviditet och förlossning uppgår till över 404 000 och mer än hälften av dessa fall sker i Afrika söder om Sahara och en tredjedel i södra Asien. Över 200 miljoner kvinnor i hela världen har utsatts för könsstympning, främst i Mellanöstern och Afrika, och varje år riskerar tre miljoner flickor att utsättas för ingreppet. Cirka 47 000 kvinnor och flickor dör varje år till följd av farliga aborter.

Befolkningskonferensen i Nairobi öppnades på tisdag.

De nordiska länderna har kompenserat för nedskärningarna i finansieringen

Under de senaste åren har sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter varit en tvistad fråga i internationella förhandlingar och till exempel finansieringen till FN:s befolkningsfond UNFPA har minskats. Bland annat de nordiska länderna, som har haft en stark roll som försvarare av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, har kompenserat för nedskärningarna.

”Att kvinnor och unga får inflytande över sin egen situation är inte bara ett viktigt mål i sig utan en nödvändig förutsättning för att nå målen för hållbar utveckling. Vi – Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige – kommer att fortsätta att med kraft stödja, både politiskt och ekonomiskt, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för alla”, konstaterar de nordiska utvecklingsministrarna i sin gemensamma artikel som gavs ut inför Nairobimötet.

Också Finland har understött konferensen som arrangeras av Kenya, Danmark och UNFPA, och hör till UNFPA:s betydande finansiärer. Utöver sitt deltagande i FN-organens verksamhet främjar Finland dessa mål även i sitt bilaterala utvecklingssamarbete. Till exempel åren 2015–2017 fick 1,5 miljoner kvinnor och flickor tillgång till sexuella och reproduktiva hälsovårdstjänster via projekt som finansieras av Finland.