Misstanke om missbruk av understöd i civilsamhällesorganisationen Huussi ry:s projekt

Käymäläseura Huussi ry har arbetat med ett torrtoalettprogram i Zambia med statsunderstöd som utrikesministeriet beviljar för civilsamhällesorganisationernas utvecklingssamarbete.

I projektets andra fas 2021-2024 har Huussi ry och de lokala partnerna fortsatt arbetet med att förbättra tillgången till sanitet och lösa andra sanitetsproblem.

I Huussi ry:s egen interna kontroll har det kommit fram en misstanke om missbruk. Tidpunkten för det misstänkta missbruket är  sannolikt november 2022 – juni 2023. Organisationen informerade utrikesministeriet om detta den 2 oktober. Genom ett beslut den 3 oktober avbröt ministeriet omedelbart utbetalningen av statsunderstöden.  Avbrytandet av utbetalningen är en temporär åtgärd som grundar sig på statsunderstödslagen, vilket innebär att ministeriet kan avbryta utbetalningen av ett beviljat statsunderstöd för den tid det tar att utreda ärendet närmare. Utrikesministeriet och Huussi ry fortsätter tillsammans att utreda oklarheterna. 

Ministeriet gjorde den 4 oktober en polisanmälan om det misstänkta missbruket hos centralkriminalpolisen. Centralkriminalpolisen informerar om framstegen i undersökningsprocessen.

Utrikesministeriet förhåller sig allvarligt till alla misstankar om missbruk och ingriper i de uppdagade missförhållandena.

Mer information