Ny ambassadör till Tokyo

Ny ambassadör till Tokyo

Vid föredragningen fredagen den 10 augusti förordnade republikens president utrikesrådet Pekka Orpana till ambassadör i Tokyo från och med den 1 september 2018.

Orpana är ledande sakkunnig vid enheten för allmänna EU-frågor och samordning där han sköter frågor som rör yttre förbindelser på energiområdet och klimatpolitik.

Innan detta var Orpana ambassadör i Belgrad 2011–2015 och i Lima 2007–2011. Orpana var enhetschef vid enheten för Central- och Sydosteuropa 2002–2007.

Inom utrikesrepresentationen har han tjänstgjort vid ambassaden i Pretoria, vid Finlands ständiga representation vid FN i New York, vid ambassaden i London, ambassaden i Alger och honorärkonsulatet i Marseille.

Orpana är vicehäradshövding.

Ytterligare information: Jyri Järviaho, ambassadråd, tfn 0295 351 449.