Ny beskickningschef vid ständiga representationen i EU och ambulerande ambassadör till Azerbajdzjan

Ny beskickningschef vid ständiga representationen i EU och ambulerande ambassadör till Azerbajdzjan

Vid föredragningen fredagen den 27 november förordnade republikens president en ny ambassadör till Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen och befullmäktigade den ambulerande ambassadören i regionen att tjänstgöra i Azerbajdzjan.

I foto Markku Keinänen
Markku Keinänen
Foto: Petri Krook

Republikens president förordnade chefen för Finlands ambassad i London, utrikesrådet Markku Keinänen, till chef för Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel från och med den 1 september 2021.

Keinänen har varit chef för ambassaden i London sedan 2019. Innan dess var han understatssekreterare (externa ekonomiska relationerna) vid utrikesministeriet 2017–2019 och avdelningschef vid avdelningen för externa ekonomiska relationer 2013–2017. 

Keinänen var ambassadör i Madrid åren 2009–2013. Han har även tidigare tjänstgjort vid ambassaderna i London, Bryssel och Madrid.

Han har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1989. Keinänen är juris kandidat och vicehäradshövding.

Republikens president befullmäktigade även den Helsingforsbaserade ambulerande ambassadören, utrikesrådet Kirsti Narinen, att företräda Finland i Azerbajdzjan.

Ytterligare information:

Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn 029 535 0038