Ny biträdande avdelningschef till avdelningen för Amerika och Asien

Ny biträdande avdelningschef till avdelningen för Amerika och Asien

Torsdagen den 6 september utnämnde statsrådet ambassadrådet Jukka-Pekka Kaihilahti till utrikesråd från och med den 10 september 2018.

Statsrådet förordnade också Kahilahti till biträdande avdelningschef vid avdelningen för Amerika och Asien för perioden 10.9.2018–31.8.2022.

Jukka-Pekka Kaihilahti har sedan 2013 tjänstgjort som ställföreträdande chef för Finlands delegation vid Nato i Bryssel. Han har också tjänstgjort vid Finlands ambassad i Mexiko 2010–2013, i Brasilia 2004–2007 och i Peking 2000–2004.

Vid utrikesministeriet har Kaihilahti arbetat vid enheten för östra Asien och Oceanien där han skötte frågor i anslutning till Kinas handel och ekonomi samt Sydkorea 2009–2010. Innan det var han tjänsteman med ansvar för Frankrike, Spanien, Portugal, Andorra och Monaco vid enheten för sydöstra Europa 2007–2009.

Kaihilahti är politices magister.

Ytterligare information: Pirjo Tulokas, personaldirektör, tfn 0295 351 413