Utrikesministeriet kartlägger marknaden för mottagningstjänster för ansökningar om visum och uppehållstillstånd

Ministeriet konkurrensutsätter tjänsterna för mottagning av ansökningar om inresa. Till underlag för konkurrensutsättningen kommer utrikesministeriet att göra en marknadsundersökning.

I nuläget anlitar ministeriet externa tjänsteleverantörer för att ta emot ansökningar om visum och uppehållstillstånd i cirka 30 länder, sammanlagt på nästan hundra orter.

Syftet med marknadsundersökningen är att utreda vilka tjänsteleverantörer det finns på marknaden, vilka tjänster och digitala servicelösningar de tillhandahåller och hur breda servicenätverk de i har i olika länder. Till undersökningen hör också att utreda vilka erfarenheter andra länder har av tjänsteleverantörerna och tjänsternas kvalitet samt att identifiera eventuella nya servicelösningar och tekniska lösningar. Med hjälp av marknadsundersökningen bedöms också upphandlingens värde.

Annonsen om marknadsundersökningen och begäran om information, kontaktinformationen och svarsanvisningarna finns att få i HILMA-tjänsten(Länk till en annan webbplats.) för offentlig upphandling. Svar från tjänsteleverantörerna väntas före den 20 oktober 2023.