Utrikesministeriet söker kommunikationsdirektör

Utrikesministeriet söker kommunikationsdirektör

Viestintäjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää ministeriön viestintäosaston toimintaa asetettujen toimintalinjojen ja tulostavoitteiden mukaisesti.

Om arbetsplatsen

Utrikesministeriet främjar Finlands och finländarnas säkerhet och välstånd och verkar för en trygg och rättvis värld. Utrikesministeriet och dess beskickningsnät i utlandet betjänar finländare, det finländska näringslivet och samhället samt statsledningen och riksdagen. 

Finlands beskickningar och de tjänster de erbjuder finns till för hela det finländska samhället och alla finländare. Förutom ambassader, konsulat och andra verksamhetsställen har Finland representationer vid internationella organisationer, exempelvis vid FN. Verksamheten varierar från skötsel av bilaterala relationer mellan stater till att undsätta enskilda medborgare. 

Arbetsuppgifter

Kommunikationsdirektören leder och utvecklar verksamheten vid utrikesministeriets kommunikationsavdelning enligt fastställda riktlinjer och resultatmål. 

Till ditt ansvarsområde som kommunikationsdirektör hör att stödja Finlands utrikespolitiska, handelspolitiska och utvecklingspolitiska mål med hjälp av kommunikation och Finlandsfrämjande. Där ingår också utrikesförvaltningens externa och interna kommunikation, internationella medierelationer och kulturella relationer samt mediearrangemangen i samband med högnivåbesök och internationella konferenser.

Generella krav

Behörighetsvillkor för tjänsten är högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarskapsförmåga och förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten. Till kraven hör också utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Du måste vara finsk medborgare för att kunna utnämnas till tjänsten.

Språkkunskaperna ska visas primärt enligt förordning 481/2003 (t.ex. språkexamina för statsförvaltningen, språkkunskap som visats genom allmänna språkexamina eller språkkunskap som visats i samband med studier).

Språk Muntligt Skriftligt Uppfattning
Finska Utmärkta Utmärkta Utmärkta
Svenska Nöjaktiga Nöjaktiga Nöjaktiga


En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen supo.fi.

Kvalifikationer

Vi önskar att du har omfattande arbetserfarenhet som journalist eller av motsvarande arbetsuppgifter. Erfarenhet av att sköta internationella medierelationer är meriterade. Vi ser gärna att du tar initiativ, att du har en positiv inställning till reformer och att du är lysande på att samarbeta, kommunicera och skapa nätverk. En mångsidig kunskap om det finländska samhället och kulturlivet är också en fördel.

Övriga språkkunskaper

I praktiken behöver du även goda kunskaper i engelska. Andra språkkunskaper är meriterande.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Visstidsanställning
Omfattning:   Arbetstid vid ämbetsverk
Tillträde:   2020-01-01
Tidsbegränsad till:   2024-12-31
I enlighet med utrikesministeriets ledarskapspolitik tillsätts tjänsten för en period på fem år.

Ansökan

Ansök senast:   2019-09-17 16:15

Referensnummer:   24-300-2019

Välkommen att söka genom att:

Göra en digital ansökan via denna länk.
Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Registratorskontoret
Sjöekipaget, Maringatan 22 C 2, PB0176
00023 Statsrådet

Lön

Lönen är 9 144 euro/månad.

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen:   1

Kontakt

Kontaktpersoner:

Johanna Kotkajärvi
Apulaisosastopäällikkö
+358 295 351 351

Pekka Puustinen
Alivaltiosihteeri
+358 295 350 228

Pirjo Tulokas
Henkilöstöjohtaja
+358 295 351 413

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi

Kontor:
Utrikesministeriet
PB 176
00023 Statsrådet

Övrigt

Anställningen kan inledas med en prövotid.