Utrikesministeriet hjälpte nästan 200 personer i säkerhet från Israel

Tidigt på lördag morgon tog utrikesministeriet hem 149 personer med ett eget evakueringsflyg från Israel till Finland. Evakueringsflyget genomfördes som ett förvaltningsövergripande myndighetssamarbete under ledning av utrikesministeriets snabbinsatsgrupper. I går hjälpte Finland tillsammans med svenska myndigheter dessutom 31 personer till Arlanda med Sveriges evakueringsflyg.

Ambassadens biståndsteam på flygplatsen. Bild: Juhana Tuunanen, Tel Aviv

Därtill meddelade cirka 20 personer som anmält sig till Finlands evakueringsflyg att de fick plats på andra länders evakueringsflyg från Israel till Europa.

Enligt våra uppgifter finns det fortfarande 20 finska medborgare eller personer med uppehållstillstånd i Finland som har begärt evakueringshjälp från Israel eller Palestinska området. Vi försöker hitta andra möjligheter för dem som fortfarande behöver hjälp att lämna landet. För närvarande finns det inga planer på nya nationella evakueringsflyg. Det nordiska samarbetet och EU-samarbetet fortsätter däremot att vara intensivt i denna fråga.

Resenärer som fortfarande befinner sig i området uppmanas att göra en reseanmälan(Länk till en annan webbplats.) och i nödsituationer kontakta utrikesministeriets konsulära jour per  e-post  paivystys.um@formin.fi eller per telefon +358 9 1605 5555. 

Finlands ambassad (Länk till en annan webbplats.)är fortfarande verksam i Israel och bistår i möjligaste mån dem som begärt konsulärt bistånd. Ambassaden delar den senaste informationen på sin facebooksida(Länk till en annan webbplats.).