Utrikesminister Haavisto på möte om förintelsen: Europa får inte glömma sitt förflutna

Utrikesminister Haavisto på möte om förintelsen: Europa får inte glömma sitt förflutna

Utrikesminister Pekka Haavisto deltog idag i ett ministermöte i Bryssel om förintelsen. Trettiofem länder deltog i mötet, som ordnades av organisationen International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Finland har varit medlem i organisationen sedan 2011.

I sitt anförande konstaterade utrikesminister Haavisto att Europa inte får glömma sitt förflutna. 

”Finland anslöt sig till IHRA för att slå vakt om minnet av förintelsen, främja utbildning och tolerans samt motverka förvrängning av historien, okunskap och hat. Alla har rätt till skydd oberoende av etnisk eller religiös bakgrund”, sade utrikesminister Pekka Haavisto.

”Att vi förstår vår egen historia och den europeiska kulturens mångfald är viktigt också med tanke på framtiden. Vår kunskap om förintelsens historia medför också ett ansvar att förebygga och hindra folkmord i dag”, sade minister Haavisto.