Utrikesministeriet deltar i utbildningsmässan Educa

Utrikesministeriet deltar i utbildningsmässan Educa

Educa-mässan ordnas i Helsingfors mässcentrum fredagen och lördagen den 24–25 januari. Utrikesminister Pekka Haavisto deltar på lördagen i Europainformationens program.

Utrikesministeriet erbjuder vid sin monter 6n50 aktuell information och material för lärare.  Europainformationen ger ut en svenskspråkig översättning av det nya verket EU-basfakta vid mässan. I montern kan du också bekanta dig med Europainformationens övriga EU-relaterade publikationer.

Utvecklingskommunikationen presenterar nytt material om global fostran som utgör stöd för dem som ordnar temadagar om FN:s mål för hållbar utveckling. En guide för lärare som ordnar temadagar om Agenda 2030 finns på webben och den tryckta versionen av guiden delas ut på mässan.

Utrikesminister Haavisto besöker utrikesministeriets monter på lördag cirka kl. 16.

Utrikesministeriet på scenen Framtidens klassrum på lördag

Lö kl. 15–15.20 Den pinfärska guiden för lärare: Temadagar för Agenda 2030

Erja-Outi Heino, chef för enheten för utvecklingskommunikation, och Riikka Jalonen, verksamhetsledare för Institutet för Fredsfostran rf, presenterar nytt material om global fostran. Den nya guiden erbjuder rikligt med uppgifter och videor som stöd för lärare som behandlar Agenda 2030-målen i undervisningen. Guiden riktar sig till grundskolor.

Lö kl. 15.30–15.55 Fakta eller fiktion om EU?

Utrikesminister Pekka Haavisto och Eero Kitunen, ordförande för Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf, diskuterar facklitteraturens, skolornas och lärarnas roll i en tid av klickrubriker, fejknyheter och informationspåverkan samt Finlands EU-politik efter EU-ordförandeskapet.

Diskussionen kan också följas via Europainformationens kanaler på sociala medier.