Utrikesministeriet deltar i evenemanget Educa på webben för första gången

Utrikesministeriet deltar i evenemanget Educa på webben för första gången

Utrikesministeriet deltar i evenemanget Educas internationella program med en virtuell monter på webben den 29 –30 januari. Under evenemanget kommer utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari att delta i en paneldiskussion om den globala utbildningskrisen.

Deltagare i panelen: minister Ville Skinnari, verksamhetsledare Alice Albright GPE, Moçambiques vice undervisningsminister Manuel Bazo, Tomi Järvinen från Kyrkans Utlandshjälp och moderator  Ritva Reinikka.
Utrikesministeriet och undervisnings- och kulturministeriet ordnar en paneldiskussion om globala utbildningskris, som förvärrats i och med coronapandemin.

Educa-mässan om utbildning och pedagogik hålls i år helt virtuellt på grund av coronaläget. Evenemanget är avgiftsfritt för besökarna, men om du vill följa något program krävs registrering på evenemangssidan.

Fredagens program är på engelska och riktar sig också till en internationell publik. Programmet handlar om det finländska skolsystemets framgångsfaktorer och går särskilt in på utmaningarna för undervisningen under den pågående pandemin och på utbildningens framtidsutsikter. Programmen spelas in och du kan även titta på dem efter mässan

Paneldiskussion söker lösningar på den globala utbildningskrisen

Utrikesministeriet och undervisnings- och kulturministeriet ordnar paneldiskussionen ”Ensuring that learning never stops – reaching those furthest behind” kl. 17.15–18.15.

Deltagarna diskuterar utbildningskrisen i utvecklingsländerna, som förvärrats i och med coronapandemin. De funderar också på vad Finland kan göra för att de barn som har det sämst ställt ska få gå i skola och få bra undervisning.

I diskussionen deltar utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari, Moçambiques vice undervisningsminister Manuel Bazo, verksamhetsledare Alice Albright från fonden Global Partnership for Education och direktören för internationellt arbete Tomi Järvinen från Kyrkans Utlandshjälp. Diskussionen leds av Aalto-universitetets arbetslivsprofessor Ritva Reinikka.

Global Partnership for Education är världens största fond som uttryckligen fokuserar utbildningsfrågor. Den stöder barns och ungas tillgång till skola och högklassig undervisning i utvecklingsländer. Fondens verksamhet går ut på att stärka partnerskap mellan utvecklingsländer, givare, multilaterala organisationer, utvecklingsbanker och privata aktörer.

Finland började på nytt finansiera Global Partnership for Education förra året på grund av coronapandemin och fortsätter samarbetet under fondens kommande femårsperiod.

Diskutera i utrikesministeriets virtuella mässmonter

Utrikesministeriet har en egen virtuell mässmonter under Educa på webben. Montern är i praktiken en webbsida där vi presenterar undervisningsmaterial som utrikesministeriet producerat. Vi förevisar det material som Europainformationen producerat särskilt för skolorna, till exempel EU-spelet 2.0 och boken EU-basfakta, och undervisningsmaterialet om globala frågor. Det finns också en chatt där du kan diskutera med utrikesministeriets tjänstemän.

På vanliga mässor samlar besökarna på sig böcker, kartor och affischer. I år får du beställa produkterna gratis direkt till skolan i UM:s publikationstjänst.

I chatten kan du till exempel ställa frågor om utrikesministeriets läromedel och ge feedback om materialet och våra distributionskanaler.

 

Hanna Päivärinta

Skribenten är informatör vid utrikesministeriets kommunikationsavdelning.