Utrikesförvaltningen reformeras

Utrikesförvaltningen ska reformeras för att stödja den nya eran inom utrikes- och säkerhetspolitiken, bland annat med beaktande av de nya skyldigheter som följer av Natomedlemskapet.

Den 30 augusti 2023 tillsatte utrikesminister Elina Valtonen en intern arbetsgrupp för att bereda reformen i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo. Arbetsgruppens mandatperiod är 4.9 - 1.12.2023.

Arbetsgruppen som har arbetat aktivt sedan mandatperiodens början har till uppgift att se över alla områden som är centrala med tanke på ministeriets uppgifter, mål och arbetssätt:

  • ledarskap
  • utveckling av arbetssätt
  • fördelning av resurser
  • utveckling och uppdatering av kompetens
  • ändringar i organisationsstrukturen och utrikesrepresentationen 

Syftet med reformen är att effektivisera ministeriets verksamhet i den föränderliga arbetsmiljön och fokusera på att bevaka Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska intressen och bidra till ekonomisk tillväxt, internationella ekonomiska relationer och teknisk utveckling.

Samråd med personalen

Personalen får sin röst hörd vid reformen och enligt arbetsgruppen är det väldigt viktigt att alla deltar i arbetet. Ministeriets avdelningar och Finlands ambassader och konsulat har fått möjlighet att ge sina synpunkter på reformen. Arbetsgruppen har ordnat öppna frågestunder för hela personalen vid ministeriet och vid ambassaderna och konsulaten. Därtill har personalen haft möjlighet att anonymt lämna kommentarer genom en webropol-enkät. 

Arbetsgruppens medlemmar besöker också avdelningarnas ledningsgruppsmöten. Representanter för personalorganisationerna och de centrala berörda grupperna hörs brett separat.

Arbetsgruppen arbetar fram rekommendationer

Utgående från arbetets resultat uppgör arbetsgrupp en rapport med konkreta förslag till ministeriets ledning. Utrikesministeriets ministrar får rapporten i början av december.