Slutrapporten från arbetsgruppen som berett reformen av utrikesförvaltningen har blivit färdig

Utrikesministeriets interna arbetsgrupp tillsatt av utrikesminister Elina Valtonen är klar med slutrapporten om reformen av utrikesförvaltningen. Arbetsgruppen överlämnade rapporten till ministeriet den 1 december 2023.

Orsaken till reformen var den förändrade utrikes- och säkerhetspolitiska miljön. Arbetsgruppen hade till uppgift att se över alla områden som är centrala med tanke på utrikesministeriets uppgifter, mål och arbetssätt. 

Arbetsgruppens rekommendationer gäller sex teman: ledarskap, resursanvändning, arbetssätt, kompetensutveckling och personal, ministeriets organisationsstruktur och nätverket av beskickningar. I rekommendationerna har beaktats att reformen genomförs budgetneutralt. Rapporten föreslår inte några ändringar i ministrarnas arbetsfördelning som regeringen har kommit överens om när den konstituerat sig.

”Finlands utrikespolitik bereds och genomförs av en engagerad och kompetent grupp. Jag är övertygad om att arbetsgruppens rekommendationer hjälper oss att redan nästa år bygga upp en organisation som åstadkommer bättre resultat med fokus på de strategiska målen och som är en inspirerande arbetsplats”, säger Lauri Tierala, politisk statssekreterare, arbetsgruppens ordförande.

Arbetet med att införa rekommendationerna sker i samverkan med samarbetsdirektionen och personalen.

Mer information