Universitetsturnén om den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen startade med en debatt om globala utmaningar och säkerhet

Universitetsturnén om den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen startade med en debatt om globala utmaningar och säkerhet

Som ett led i beredningen av en utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse ordnar utrikesministeriet en serie paneldiskussioner i samarbete med fem universitet under våren 2020. I Helsingfors universitets Tankehörnan fördes en diskussion under rubriken ”Klimatförändringen, globala utmaningar och säkerhet” den 28 januari.

I diskussionen deltog utrikesminister Pekka Haavisto, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, universitetslektorn Hanna Tuominen och biträdande professorn i statslära Tuomas Ylä-Anttila från Helsingfors universitet. Diskussionen leddes av statsvetenskapliga fakultetens vice dekan Juhana Aunesluoma.

Under den livliga diskussionen tog deltagarna bland annat upp betydelsen av en värdebaserad utrikes- och säkerhetspolitik när man tacklar globala problem, såsom klimatförändringen. Utrikesminister Haavisto påminde om att det behövs föregångare för att få till stånd en förändring. För att tackla ett så komplext globalt problem som klimatförändringen behövs det också internationellt samarbete.

Miljö- och klimatminister Mikkonen konstaterade i sitt inlägg att Finland med sin högt utbildade befolkning, höga tekniska kompetens och starka gemensamma vilja har förutsättningarna att vara en verklig föregångare i kampen mot klimatförändringen.

Hanna Tuominen talade om växelverkan mellan klimatförändringar, migration och säkerhet. Tuomas Ylä-Anttila framhöll att klimatförändringen i första hand är ett politiskt problem eftersom den vetenskapliga förståelsen och de tekniska verktygen för att lösa problemen i stor utsträckning redan finns.

Inspelning av paneldiskussionen.

Följande paneldiskussion hålls vid Tammerfors universitet tisdagen den 12 februari. Läs mer på utrikesministeriets Facebook-sida