Twinning: Finland ska stärka utbildningscenter för anställda inom fångvården i Turkiet

Twinning: Finland ska stärka utbildningscenter för anställda inom fångvården i Turkiet

Twinning-projektet inleds på hösten 2019 och dess mål är att utveckla Turkiets kriminalvårdssystem i enlighet med europeiska standarder. Målet ska uppnås genom att stärka kvaliteten i fängelsernas förfaranden och i de anställdas arbete. Finland och Estland gav tillsammans det vinnande budet i en upphandling som var öppen för alla EU-medlemsländer.

Suomella on Turkissa entuudestaan käynnissä yksi poliisialan Twinning-hanke, jota toteuttavat HAUS kehittämiskeskus Oy, Keskusrikospoliisi sekä sisäministeriö.
Finland driver redan ett Twinning-projekt inom den turkiska polisen. Projektet genomförs av HAUS kehittämiskeskus Oy, Centralkriminalpolisen och inrikesministeriet.

Under de senaste åren har flera Twinning-projekt inom förvaltningsområdet för rättsliga frågor öppnats för anbud i Turkiet. Konkurrensen om de olika projekten är hård, och framgång förutsätter förmågan att lyfta fram den expertis som projektanbudets olika deltagare har.

– Brottspåföljdsmyndigheten har varit aktiv i olika Twinning-projekt och det har funnits en efterfrågan på vår kompetens. Vi är glada över att så är fallet även i Turkiet, kommenterade Juha Lavikainen, projektchef och överlärare vid Brottspåföljdssektorns utbildningscentral.

Projektets mål har en stark koppling till utvecklandet av kriminalvårdens personalutbildning. Avsikten är bl.a. att inom ramen för projektet planera en kompetensbaserad läroplan och en digital lärplattform för utbildningscenter. Från Finland deltar utöver Brottspåföljdsmyndigheten och Brottspåföljdssektorns utbildningscentral också Yrkeshögskolan Laurea i projektet. I Turkiet ska projektet koordineras av Vasa fängelsedirektör Anni Karnaranta.

Med hjälp av Twinning utvecklas offentlig förvaltning och lagstiftning i Europeiska unionens närområden. Verksamheten är kopplad till EU:s grannskaps- och utvidgningspolitik. EU-länderna tävlar om projekten genom ett anbudsförfarande och partnerländerna väljer vem som får genomföra projektet.

Twinning baserar sig på ett tätt samarbete mellan det genomförande landet och partnerlandet, för att nå de mål som fastställts i projektavtalet. Ett enskilt Twinning-projekt räcker cirka två år och har vanligtvis en budget på 1–2 miljoner euro. I Finland samordnas Twinning-verksamheten av ett team vid utrikesministeriet.