Under vattenveckan i Stockholm diskuteras sambandet mellan nya tekniker, vatten och makt

Seminarieserien Innovationer och geopolitik som ordnas under världens vattenvecka i Stockholm 20–24.8 behandlar effekter av digitala tekniker på förvaltningen av delade vattenresurser och politiska globala förhandlingar om vatten.

Bild: Stockholm International Water Institute Siwi

Teknikerna och innovationerna öppnar dörrar för nya aktörer inom fältet för vattendiplomati och medför både möjligheter och nya slags utmaningar.

Seminarieserien ordnas i samarbete med utrikesministeriet, Finnish Water Forum (FWF), Stockholms internationella vatteninstitut SIWI, Internationella krisgruppen ICG, Förenta staternas fredsinstitut USIP och Världens meteorologiska organisation WMO.

I den presentation av seminarieserien som utrikesministeriet och Finnish Water Forum står för funderar man på vad för slags effekt den digitala omställningen och de nya teknikerna och innovationerna har på det internationella samarbetet i fråga om gränsvatten och vattendiplomatin. Effekter av digitaliseringen och den nya tekniken särskilt på förvaltningen av delade vattenresurser och politiska förhandlingar om vatten behandlas med regionala exempel.

Man kan följa seminariet som direktsändning måndag 21.8 kl. 17:00–18:30 finsk tid. Man kan titta på seminarieinspelningar av diskussionsmötena under vattenveckan även senare.

Innovativa vattenlösningar presenteras på Finlands avdelning

Under vattenveckan har Finnish Water Forum en avdelning där innovativa vattenlösningar och specialkompetens från Finland presenteras. Finnish Water Forum (FWF) är ett nätverk för aktörerna inom vattensektorn i Finland som för samman vattensektorns kompetens inom den privata, offentliga och tredje sektorn.

Under veckan har besökare möjlighet att träffa sakkunniga från Geologiska forskningscentralen, Nitras Finland och Resistomap som presenterar sina lösningar bland annat i fråga om grundvatten samt hantering av konstgjort grundvatten, övervakning av antibiotikaresistens och lösningar som gäller utvecklingssamarbete. 

Ytterligare information

(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)