Artificiell intelligens och de mänskliga rättigheterna stöder hållbar utveckling

Artificiell intelligens och de mänskliga rättigheterna stöder hållbar utveckling

Oron för säkerheten på internet och risker som har att göra med digitalisering har ökat under de senaste åren. Missbruk av artificiell intelligens, till exempel teknik för ansiktsigenkänning eller manipulering av automatiserat datainnehåll, kan undergräva demokrati- och rättsstatsutvecklingen och leda till exempel till försämrad ställning för minoriteter. Den mellanstatliga organisationen Freedom Online Coalition tar i sitt senaste ställningstagande upp kopplingarna mellan de mänskliga rättigheterna och artificiell intelligens.

Den 5 november offentliggjorde den internationella människorättsorganisationen Freedom Online Coalition ett ställningstagande enligt vilket styrningen, utvecklandet och användningen av artificiell intelligens inom den offentliga sektorn bör vara i linje med internationella åtaganden för de mänskliga rättigheterna. Ställningstagandet har utarbetats under Kanadas ledning. Regeringar bör inte använda lösningar som utnyttjar artificiell intelligens för auktoritära ändamål eller som medel för förtryck.

Under det internationella evenemanget Internet Governance Forum 2020 lyfte utrikesminister Pekka Haavistos statssekreterare Johanna Sumuvuori fram att artificiell intelligens kan stödja genomförandet av de globala målen får hållbar utveckling.

”Enligt internationella jämförelser har Finland lyckats utnyttja ny digital teknik för att öka välfärden i samhället. Vi har också satsat på att utveckla grundläggande kompetens om artificiell intelligens i Finland och globalt med den avgiftsfria webbkursen Elements of AI.”

Finland arbetar för digital jämlikhet

Freedom Online Coalition främjar ett öppet och säkert internet, och organisationens arbete är enligt Sumuvuori viktigt för att säkerställa att den digitala utvecklingen inte lämnar någon utanför. Det är viktigt för Finland att de mänskliga rättigheterna, i synnerhet kvinnors och barns rättigheter, tryggas också på nätet. Nästa år är Finland ordförande i Freedom Online Coalition. Organisationen har 32 medlemsstater.

”Under Finlands ordförandeskap kommer vi att fokusera särskilt på frågor som gäller jämlikhet och digital utveckling, effekterna av artificiell intelligens samt problemet med auktoritära regimer”, säger Sumuvuori. 

Ställningstagandet av Freedom Online Coalition betonar staters skyldighet att tillgodose de mänskliga rättigheterna inom sitt område och statens roll i att främja företags, föreningars och andra aktörers transparens och ansvarstagande i användningen av artificiell intelligens. Det behövs ett omfattande samarbete på både nationell och internationell nivå för att bedöma och hantera riskerna, utveckla och skapa bästa praxis för användningen av artificiell intelligens. Också i utbildningen om artificiell intelligens måste man sida vid sida behandla teknikens möjligheter och risker.

”Ordförandeskapet i Freedom Online Coalition stöder också Finlands arbete i andra internationella processer som främjar digital jämlikhet, där vi har en ledande ställning. Till exempel i UN Womens femåriga jämställdhetsprojekt Generation Equality leder Finland en koalition för teknik och innovation”, säger statssekreterare Sumuvuori.

Ytterligare information:

Janette Sorsimo, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, politiska avdelningen, utrikesministeriet

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

https://freedomonlinecoalition.com/