Tanzania söker en ny riktning

Efter att den nuvarande presidenten tillträdde ämbetet har stämningen i Tanzania blivit öppnare. Nu förs det aktiva dialoger till exempel om kvinnors rättighetsproblem, vilket hjälper att främja rättigheterna, säger Theresa Zitting, Finlands ambassadör i Tanzania.

Naturen är också otroligt vacker vare man befinner sig på land, till havs eller i skog. Det är lätt att förstå varför mänsklighetens vagga ligger här, säger ambassadör Theresa Zitting.

Hur ser läget ut i Tanzania just nu och vilka är de största utmaningarna?

I Tanzania kan man helt tydligt förnimma en positiv anda. Valet av den nya presidenten Samia Suluhu Hassan för ungefär två år sedan har väckt stora förväntningar, och man vill locka både handel och investeringar till landet. Affärsmiljön är dock ännu svår. Tanzania vill också igen ha närmare samarbete med regionens andra länder. Landet intensifierar också sina relationer med Asien.

Det är positivt att det civila samhället, oppositionen och medierna har fått mer spelrum. Någon helomvändning har det dock inte skett: rätten att samlas är fortfarande begränsad och i medierna kan man se självcensur. Våld mot kvinnor, könsstympning och barnäktenskap är fortfarande allvarliga problem. Det talas dock mycket om kvinnors rättigheter och om att bryta tabun, vilket är ett steg i rätt riktning.

Den snabba befolkningstillväxten är den överlägset största utmaningen. Den nyligen utgivna folkräkningen visar att invånarantalet är nu 61,7 miljoner. Om tillväxten fortsätter i samma takt, kommer det att finnas 151 miljoner tanzanier år 2050. Detta innebär att landet måste satsa enormt mycket på till exempel utbildningen och hälso- och sjukvården som redan nu är otillräckliga, och att bristen på arbetsplatser ökar. Redan nu finns det så många unga att varje år behövs det 800 000 nya arbetsplatser. Befolkningstillväxten syns också i miljön. Brännved och träkol används av 85 procent av hushållen, och därför fälls allt mer skog. Risken finns att takten ökar ytterligare.

Hur hjälper Finland Tanzania?

Finland och Tanzania har en lång gemensam historia och därför har också samarbetsrelationerna många olika former. Vårt gällande landprogram för utvecklingssamarbete fokuserar på tre temaområden: hållbar användning av skogar, kvinnors rättigheter och beskattningsutveckling. När det gäller att främja kvinnors ställning är Finland en av Tanzanias viktigaste partner. Landprogrammets budget är 14 miljoner euro per år. Ambassaden hjälper också lokala civilsamhällesaktörer för att de ska kunna främja kvinnors rättigheter och bidra till utkomstmöjligheterna för personer med funktionsnedsättning.

Samarbetet har gett bra resultat. Kvinnor har fått en större roll i det politiska beslutsfattandet och skogar har skyddats och vårdats på ett hållbart sätt så att de ger människor utkomst.

Därtill samarbetar många finländska aktörer direkt med tanzanierna. Finländska civilsamhällesorganisationer stödjer tillsammans med lokala partner bland annat lärarutbildningen, anpassningen till klimatförändringen samt ställningen för barn och unga och personer med funktionsnedsättning. Utvecklingsfinansiären Finnfund stöder särskilt skogsbruket och Meteorologiska institutet hjälper det lokala meteorologiska institutet att utveckla bättre vädertjänster. Finländska högskolor samarbetar med lokala universitet och finländska företag till exempel på undervisnings-, motions-, hantverks- och turistområdet.

Hur ser Tanzanias framtid ut?

Tanzania är väldigt rikt på naturresurser och har både möjlighet och vilja att bli mer självförsörjande när det gäller mat. Landet är också rikt på mineraler, såsom guld, koppar och grafit, och har både fossila och förnybara energikällor. Indiska oceanen är full med fisk och landet har skog som kan göra det möjligt för människor att försörja sig. Om dessa naturresurser används på ett klokt och hållbart sätt, ger det Tanzania möjligheter till stora inkomster. Samtidigt kan landet bli en starkare regional aktör. Det finns dock en risk att befolkningstillväxten omintetgör dessa positiva möjligheter.

Vad har inspirerat dig mest i Tanzania, och vad skulle vi kunna lära oss av de lokala människorna?

Jag började jobba i Tanzania i förhösten och redan under dessa några månader har jag blivit glatt överraskad av de lokala människornas glada, men återhållsamma beteende. Tanzanierna är väldigt diskreta och på det sättet ett gott exempel för oss alla.

Naturen är också otroligt vacker vare man befinner sig på land, till havs eller i skog. Det är lätt att förstå varför mänsklighetens vagga ligger här.


 

I denna serie berättar finländska ambassadörer om de senaste nyheterna från länder som är Finlands centrala partner inom utvecklingssamarbetet.


Text: Milma Kettunen