Ambassadör Marja Lehto fick pris för sin avgörande roll i arbetet med att främja miljörätt

Elisabeth Haub-priset i miljörätt och miljödiplomati 2023 tilldelas gemensamt Finlands ambassadör Marja Lehto och Sveriges tidigare ambassadör Marie Jacobsson för deras centrala roll i främjandet av miljörätt och miljöpolitik för att skydda miljön vid väpnade konflikter. Prisutdelningen och en paneldiskussion med pristagarna ordnades i New York måndagen den 23 oktober 2023.

Ambassadör Marja Lehto. Bild: UM/Laura Rantanen

The Elisabeth Haub Award for Environmental Law and Diplomacy(Länk till en annan webbplats.) är världens mest framstående pris inom miljörätt. Priset inrättades 1997 av Elisabeth Haub School of Law vid Pace University i samarbete med familjen Haub för att hedra minnet av Elisabeth Haub (1899–1977), en känd filantrop och förespråkare för starka lagar inom naturskydd.

Pristagaren väljs årligen av en framstående jury bestående av ledare inom miljörätt. Priset inrättades ursprungligen för att fira 25-årsjubileet av FN:s Stockholmskonferens och 5-årsjubileet av FN:s Rio de Janeiro Earth Summit.

Marja Lehto är ambassadör (folkrättsliga frågor) vid utrikesministeriets rättstjänst. Hon är även biträdande professor i folkrätt vid Helsingfors universitet. Lehto har tidigare varit bland annat Finlands ambassadör i Luxemburg, chef för utrikesministeriets enhet för folkrätt samt ambassadråd och juridisk rådgivare vid Finlands ständiga representation vid FN, New York. Hon har deltagit i ett flertal internationella förhandlingar och konferenser och varit ordförande för flera internationella organ, bland annat i FN, Europeiska unionen och Europarådet. Lehto är ledamot i rådet vid International Institute of Humanitarian Law (Internationella institutet för humanitär rätt, IIHL) sedan 2019.

Elisabeth Haub-priset i miljörätt och miljödiplomati 2023 tilldelas gemensamt Finlands ambassadör Marja Lehto (höger) och Sveriges tidigare ambassadör Marie Jacobsson (mitt). Prisutdelningen och ordnades i New York den 23 oktober. Bild: UM/Tarja Långström.

Ambassadör Lehto har tjänstgjort som ledamot i FN:s folkrättskommission (International Law Comission, ILC) och som kommissionens specialrapportör i ämnet ”miljöskydd vid väpnade konflikter” 2017–2022. Ambassadör Jacobsson var den första specialrapportören i ämnet från 2013 till 2016. Arbetet slutfördes 2022 genom att en rad utkast till principer antogs av ILC och godkändes av FN:s generalförsamling 2022 genom resolution 77/104. Principerna och yttrandena anger en rättslig ram för skydd av miljön både före, under och efter en väpnad konflikt, även i ockupationssituationer. Principerna utarbetades i nära samråd med staterna genom FN:s generalförsamling samt med mellanstatliga organisationer och andra expertorganisationer.