Ny ambassadör till Canberra och sidoackrediteringar

Vid föredragningen den 20 oktober utnämnde republikens president en ny ambassadör till Canberra och beslutade om sidoackrediteringar till Nordmakedonien och Sri Lanka.

Ambassaden i Canberra, Australien

Vid sitt sammanträde den 19 oktober utnämnde statsrådet ambassadrådet Arto Haapea till tjänsten som utrikesråd från och med den 1 mars 2024. Republikens president förordnade utrikesrådet Arto Haapea till chef för Finlands ambassad i Canberra från och med den 1 mars 2024.

Haapea är nu enhetschef vid utrikesministeriet enhet för Östasien, Sydostasien och Oceanien, där har tidigare arbetat som ställföreträdande enhetschef och som teamledare.

Inom utrikesrepresentationen har han tjänstgjort bland annat i Shanghai, New Delhi, Haag och FN-representationen i New York. Haapea har också arbetat som nationell expert och politiskt råd vid EU-delegationen i Peking. Åren 2006-2007 var han utrikeshandels- och utvecklingsministerns medarbetare.

Haapea har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 2006. Han har en juris kandidatexamen.

Arto Haapea. Bild: Anton Lindström / Artisan Photography

Sidoackrediteringar till Nordmakedonien och Sri Lanka

Republikens president befullmäktigade chefen för ambassaden i Belgrad, ambassadör Niklas Lindqvist, att representera Finland även i Nordmakedonien. Republikens president befullmäktigade också chefen för ambassaden i New Delhi Kimmo Lähdevirta att representera Finland också i Sri Lanka.

Mer information

  • Eveliina Kinnunen, jurist, personalenheten, tfn 029 350 510