Finland stöder investeringar i de allra fattigaste länderna

Finland stöder investeringar i de allra fattigaste länderna

Företag i utvecklingsländerna har drabbats hårt av coronakrisen. Finland har höjt de statliga garantierna för finansieringsbolaget Finnfund för att stödja investeringar i företag i de allra fattigaste länderna och främja den ekonomiska och sociala utvecklingen.

Coronapandemin har lett till stora ekonomiska förluster i hela världen. I utvecklingsländer står den privata sektorn för en stor andel av arbetsplatserna, och staten har inte råd att återuppliva ekonomin med hjälp av enorma stödpaket på samma sätt som de rikare länderna. Därför drabbar restriktionerna, recessionen och den minskade handeln företagen i utvecklingsländerna särskilt hårt.

Situationen förvärras av att den sociala tryggheten ofta är svag i fattiga länder. Om det inte finns några skyddsnät leder konkurs och minskade inkomster lätt till fattigdom. Världsbanken räknar med att den extrema fattigdomen kommer att öka för första gången på över tjugo år på grund av coronakrisen.

Beredskap för risker

Som en reaktion på företagens svårigheter i utvecklingsländerna har finska staten höjt sin förbindelse om ersättning av Finnfunds förluster från 75 miljoner euro till 150 miljoner euro. Förbindelsen om förlustersättning är en garanti så att Finnfund ska kunna göra investeringar som är riskfyllda men som samtidigt har exceptionellt omfattande utvecklingseffekter i de allra fattigaste länderna. Förbindelsen kallas också specialriskfinansiering.

Bland annat investeringens målland, storlek och sektor påverkar risknivån. Eventuella kredit- eller investeringsförluster som Finnfund gör på grund av investeringar som omfattas av specialriskfinansieringen kan delvis kompenseras med statens förbindelse. Höjningen av förbindelsen handlar alltså om beredskap för risker, inte om finansiering som beviljas direkt. Det maximala årliga ersättningsbeloppet är 15 miljoner euro.

Förbindelsen om ersättning för förluster har varit i kraft sedan 2012. Under åtta års tid har ersättningsbeslut fattats endast en gång, varvid 2,2 miljoner euro betalades i ersättning.

Dessutom höjde finska staten nyligen Finnfunds aktiekapital med 50 miljoner euro. Kapitalökningen tryggar Finnfunds verksamhet under utmanande förhållanden och bevarar Finnfunds förmåga att även i fortsättningen göra kapitalinvesteringar i företag i utvecklingsländer.

”Just nu behövs det stöd för exportföretag och företagare i Finland och samtidigt behöver den privata sektorn i utvecklingsländerna draghjälp för att skapa tillväxt. Det är ytterst viktigt att Finnfund också i det här förändrade ekonomiska läget kan fortsätta arbetet med att finansiera företagande i utvecklingsländer, minska fattigdomen, höja sysselsättningen och bygga upp kritisk infrastruktur”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Större utvecklings- och miljöeffekter än vanligt

År 2018 publicerades KPMG en utvärdering av effekterna av specialriskfinansieringen. KPMG konstaterade att verksamheten hade lyckats väl. Över 80 procent av de investeringar som omfattades av specialriskfinansieringen riktades till de minst utvecklade länderna, och projekten med specialriskfinansiering hade större utvecklings- och miljöeffekter än Finnfunds övriga projekt. Efter fältbesök till Etiopien och Rwanda var bedömningen att Finnfunds specialriskfinansiering hade varit väsentlig för utvecklandet av affärsverksamheten och att investeringarna hade haft positiva effekter för sysselsättningen, miljön och teknologin.

I och med coronakrisen behövs dessa effekter i ännu högre grad. De ekonomiska svårigheter som pandemin orsakat har drabbat kvinnodominerade branscher i utvecklingsländerna särskilt hårt.

”Vi har lyckats hitta nya, fina investeringsobjekt också under coronapandemin även om ekonomin i många utvecklingsländer har bromsats kraftigt”, säger Finnfunds verkställande direktör Jaakko Kangasniemi. ”Vi har till exempel investerat i näthandel med kvinnors hälso- och hygienprodukter i Västafrika och i ett finansinstitut inriktat på småbrukare i Myanmar. Dessutom har vi kunnat stärka våra tidigare investeringsobjekts finansiella situation. Specialriskfinansieringen ger oss ett starkt ryggstöd för att fortsätta arbetet i det här svåra läget.”