Lagens tillgänglighetskrav börjar gälla webbplatsen Finland utomlands

Lagens tillgänglighetskrav börjar gälla webbplatsen Finland utomlands

Den första tidsfristen för tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster gick ut den 23 september 2019. Av utrikesministeriets webbplatser är det Finland utomlands, som lanserades våren 2019, som omfattas av den nya lagen. Finland utomlands består av 200 webbsidor för olika länder plus webbsidorna för Finlands särskilda representationer, till exempel vid FN.

Webbtillgänglighetsikoner
Bild: The Noun -projekt

I en webbmiljö innebär tillgänglighet att webbplatsen ska vara lätt att använda för alla.

Utrikesministeriet anser att kraven i den nya lagen är en bra bas för jämlik kommunikation och ämnar göra sitt yttersta för att fylla kraven.

Utrikesministeriet har låtit göra en utvärdering av tillgängligheten på Finland utomlands-helheten. Arbetet för att åtgärda de problem som framkom pågår ännu under hösten 2019. Kommunikationsavdelningen fortsätter utveckla innehållet för att ytterligare förbättra tillgängligheten på lång sikt.

Nästa år åtgärdas utrikesministeriets övriga webbplatser och bilagor på webbplatserna. Tillgänglighetskraven börjar gälla även dem i september 2020. 

Ett tillgänglighetsutlåtande har publicerats på alla Finland utomlands-webbplatser.