Finland stöder Ukrainas skolreform och förbättrar energieffektiviteten

Finland stöder Ukrainas skolreform och förbättrar energieffektiviteten

Finland har redan i flera år hjälpt Ukraina. För närvarande ligger fokus på en reform av utbildningssystemet och på att förbättra energieffektiviteten.

Ukrainska studenter. Foto: NEFCO/Patrik Rastenberger.

Utrikesministeriet har öppnat en webbplats om utvecklingssamarbetet med Ukraina där vi presenterar det arbete som Finland utför och strategin för utvecklingssamarbetet mellan länderna.

Finland har gradvis ökat sitt stöd till Ukraina sedan 2014, då konflikten i östra Ukraina bröt ut. Landet är i behov av hjälp på grund av sitt svåra politiska, ekonomiska och humanitära läge. Finlands bidrag har varit totalt ca 40 miljoner euro under åren 2014–2018.

Finland fokuserar i synnerhet på utbildningssystemet och på energieffektiviteten. I centrum för samarbetet inom utbildningssektorn står en grundskolereform (”The New Ukrainian School”). På dessa områden har Finland högklassig och internationellt erkänd expertis.

"Finland är en verklig stormakt inom utbildning och det är en glädje att få förmedla vårt kunnande till Ukraina. Målet för den ukrainska skolreformen är framför allt att förbättra undervisningens och lärandets kvalitet", konstaterar Jukka Tulivuori, som är specialsakkunnig på utbildningsområdet vid Finlands ambassad i Kiev.

Från och med början av 2019 kommer Tulivuori att bidra till bloggen Kehityksentekijät där han skriver om det som händer praktiken i och med skolreformen.

"När det gäller energieffektiviteten grundande Finland en fond för att förbättra energieffektiviteten i Ukraina tillsammans med Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO 2017. Genom fondens projekt ska förnybar energi och återvinning av avfall främjas som energikällor, logistiken för bioenergi ska utvecklas och ren produktion och smart energi ska utnyttjas mer effektivt", berättar ambassadör Juhani Toivonen som arbetar som utvecklingspolitisk rådgivare vid utrikesministeriets östavdelning.

Finland finansierar skolreformen och fonden för energieffektivitet med sex miljoner euro var under 2018–2021. Finland har därtill reserverat medel för fortsatt finansiering av Europarådets stödprogram för Ukraina 2019 när Finland är ordförande.

Finland sänder fortsättningsvis observatörer till OSSE:s observatörsinsats och experter till EU:s rådgivande insats EUAM och till observatörsstyrkan vid gränsen mot Moldova EUBAM. Finland stöder därtill Ukraina genom civilsamhällesorganisationers projekt, genom Natos partnerskapsprogram och minröjning.

Ytterligare information: Jukka Tulivuori, specialsakkunnig på utbildningsområdet, tfn +380 50 419 9933, Juhani Toivonen, ambassadör, utvecklingspolitisk rådgivare, tfn +358 29 535 0898, och Helena Lähteenmäki, Senior Investment Manager, NEFCO, tfn +358 10 618 0633

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.