Finland arbetar för klimatet – väggkalendern för utveckling och handel 2024 presenterar klimatlösningar

Tidningarna Kehitys-Utveckling och Kauppapolitiikka har en gemensam väggkalender 2024 som berättar om finländska företags klimatlösningar som stöds med medel för utvecklingssamarbete och om det klimatarbete som utförs ute i världen som del av utvecklingssamarbetet. Du kan beställa väggkalendern gratis i utrikesministeriets publikationstjänst.

Kollaasikuva kalenterin sisällöistä.

Klimatförändringarna ökar extremt väder, påskyndar spridningen av sjukdomar och orsakar problem med matproduktionen och tillgången till rent vatten. Finland samarbetar med internationella organisationer och klimatfonder och driver också bilaterala projekt för att bekämpa klimatförändringar och för att underlätta anpassningen till förändringarnas konsekvenser.

Finländska företag erbjuder utvecklingsländer lösningar som hjälper att motverka klimatförändringar, till exempel förnybar energi, effektiv vatten- och avfallshantering och kompetens inom byggande med låga utsläpp. Med medel för utvecklingssamarbete stöds också de lokala företagens klimatarbete i länderna i det globala syd. Också finländska civilsamhälles-
organisationer hjälper lokalsamhällena till exempel med jordbruk som är hållbart för klimatet.

Genom samarbetet inom handel och utveckling stärks utvecklingsländernas egna miljö- och klimatåtgärder och skapas marknader, arbete och kontakter.

Beställ kalendern gratis här (länk).(Länk till en annan webbplats.)

Kalendern är tvåspråkig.

Mer information

Enheten för kommunikation om hållbar utveckling och handel vie-30@gov.fi