Finland har i dag fördömt Irans robotattacker mot OIR-baser i Erbil och Ain al-Asad

Finland har i dag fördömt Irans robotattacker mot OIR-baser i Erbil och Ain al-Asad

Utrikesminister Haavisto ringde i dag till Irans utrikesminister Javad Zarif och meddelade Finlands fördömande ståndpunkt samt krävde en förklaring till varför internationella krishanteringsstyrkor som deltar i bekämpning av terrorism valdes som mål för en robotattack. Utrikesminister Zarif upprepade Irans synpunkter och försäkrade att Iran inte har för avsikt att eskalera situationen ytterligare.

Under samtalet konstaterade utrikesminister Haavisto att det är fullständigt orimligt att finländare och övriga krishanteringsstyrkor som i Irak deltar i OIR-insatsen mot ISIS kommer under ett nytt hot, som Irans robotattacker i dag har orsakat.

Utöver telefonsamtalet träffade utrikesminister Haavisto Iraks ambassadör Matheel Al-Sabti samt Irans chargé-d’affaires Ahmad Hosseini.

Av Irak önskades en förklaring om parlamentets beslut senaste söndag när det gäller internationell närvaro i Irak, vilket inverkar på den fortsatta verksamheten för OIR-insatsen och tryggandet av dess säkerhet. OIR är i landet på begäran av Iraks regering.

Utrikesministern har för avsikt att ännu under onsdagen ha telefonkontakt med Iraks utrikesminister Mohamed Ali Alhakimi.

I detta läge bör alla parter avhålla sig från våld och åtgärder som kan leda till att läget eskalerar.