Finland stöttar Libyen och Marocko

Tusentals människor har dött i översvämningarna i Libyen och jordbävningen i Marocko. På vilket sätt har Finland bidragit till katastrofarbetet, hur når hjälpen fram och varför är Finlands stöd viktigt? Dessa frågor besvaras av utrikesministeriets rådgivare för humanitärt bistånd Niklas Saxen, Finlands ambassadör i Tunisien Teemu Sepponen och Finlands ambassadör i Marocko Marjaana Sall.

I Libyen internationellt bistånd har nått fram redan andra dagen av krisen. Bild: WFP / Maysaa Al Ghribawy

Hur har Finland bidragit till det humanitära arbetet i Libyen, rådgivare Niklas Saxen?

”Finland finansierar FN:s centrala katastroffond (CERF) som beviljade Libyen 10 miljoner euro i humanitärt bistånd redan den första översvämningsdagen. Det hjälpte FN-organisationerna bland annat med att omgående börja förse människor med filtar, tält och hygienartiklar. 

Nu när det gått en vecka sedan de kraftiga störtregnen och enorma översvämningarna som fick dammarna att kollapsa, fokuserar vi på att hjälpa dem som blivit hemlösa. Rent vatten och hälsotjänster har en nyckelroll också när det gäller att förebygga kolera- och diarréepidemier.

Finlands stöd kanaliseras också genom EU:s civilskyddsmekanism som förvaltas av inrikesministeriet. I Finlands bistånd till Libyen ingår bland annat tält, filtar, liggunderlag och vattendunkar.”

Marocko då?

De marockanska Röda halvmånens frivilliga har gett första hjälpen och psykosocialt stöd, hjälpt till att transportera skadade till sjukhuset och evakuerat människor från skadade byggnader. Bild: Vanesa Colsa / IFRC

”Landets regering har intagit en stark ledande roll i arbetet med att samordna hjälpinsatserna, och hittills har den inte velat ta emot några stora mängder internationella biståndsmedel. Finland har beviljat 700 000 euro via Finlands Röda Kors för biståndsarbete som utförs av Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen (IFRC). Detta stöd har redan använts för att leverera förnödenheter som tillgodoser akuta behov, såsom tält och filtar, med det kan också användas längre fram när återuppbyggnaden inleds. Även de humanitära FN-organisationer som Finland stödjer är beredda att hjälpa till om Marocko ber om hjälp.

I båda länderna har lokala frivilliga och biståndsarbetare, som varit på plats redan från början, gjort en väldigt stor hjälpinsats. Det internationella biståndet ska nu hjälpa dem i deras arbete.”

Hur ser läget ut i Libyen, ambassadör Teemu Sepponen?

”I den östra delen av Libyen är läget kort sagt chockerande. Samtidigt som man arbetar med att stärka infrastrukturen för att förebygga nya olyckor, söker man efter och räddar människor och ger dem skydd och akut hjälp.

Östra Libyen drabbades av denna katastrof samtidigt som libyernas ansträngningar för att återförena landet och garantera hållbar fred fortfarande pågår. Libyen behöver mer stöd som det internationella samfundet under FN:s ledning erbjuder.”

Kommer det internationella biståndet fram till människor i de drabbade områdena och är hjälpen tillräcklig?

”FN bedömer att internationellt bistånd har nått fram redan andra dagen av krisen. Många aktörer har erbjudit hjälp, och hjälpen har effekt.

Det finns dock många problem med att få fram hjälpen. På många ställen är förbindelserna avbrutna och omgivningen är svår till och med för libyerna. Utöver katastrofhjälpen är ett långvarigare samarbete av vikt. Vi får inte glömma bort Libyens behov av hjälp när landets problem inte längre skapar rubriker i internationella medier och tv-nyheter.”   

Vilken betydelse har Finlands stöd för översvämningsområdena i Libyen?

”Finlands materialhjälp tillgodoser de behov som de libyska myndigheterna har angett att landet behöver för att kunna lindra nöden. Finland har också föregått med ett gott exempel eftersom Finland var bland de första som reagerade på begäran om hjälp. Finlands Röda Kors fattade också snabbt ett beslut om hjälp.  

Finlands agerande har också global betydelse. När Finland levererar hjälp via EU:s civilskyddsmekanism och finansierar FN:s humanitära bistånd, bidrar Finland till att upprätthålla och utveckla internationella verktyg för olika nödsituationer. Dessa verktyg är mycket nödvändiga, och när vi stärker dem ger det en signal om att viljan att hjälpa inte känner några gränser.”

Hur ser läget ut i Marocko, ambassadör Marjaana Sall?

”Hjälpinsatserna pågår. Bergsbyar har drabbats värst, hela byar är förstörda och familjer har dött. Att ge människor akut hjälp och bidra till hjälpinsatserna samt att se till att människor i de drabbade områdena får mat och tak över huvudet har haft högsta prioritet. Människorna har visat en beundransvärd solidaritet genom att köa till blodgivning och donera livsmedel och annat nödvändigt.

På samma gång vill Marocko blicka framåt, och nu  planerar landet redan en omfattande återuppbyggnad som kommer att bli väldigt utmanande. I Marrakech är skadorna rätt så små, närmast är det några av de traditionellt byggda gamla husen i gamla staden som har rasat. Trots krisen vill Marocko visa att Marrakech som lever på turism, är ett tryggt resmål.”

Når hjälpen också bergsbyarna?

”Bergsbyarna ligger i landets avlägsna delar och terrängen är svårtillgänglig, men de marockanska myndigheterna har arbetat hårt för att öppna vägar. Enligt ministeriet som svarar för infrastrukturen har alla förstörda vägförbindelser öppnats en vecka efter jordbävningen. Helikoptrar och åsnor har också transporterat hjälpteams och förnödenheter till avlägsna bergsbyar.”

Vilken betydelse har Finlands stöd för Marocko?

”Finlands statsledning visade snabbt Marocko solidaritet när krisen bröt ut, och detta har man noterat i Marocko. Krisen är enorm och återuppbyggnaden kommer att ta lång tid i anspråk. Utöver att Finland ger Marocko humanitärt bistånd stöttar Finland Marocko också genom EU som har betydande program i Marocko. Diskussionerna om hur det långsiktiga arbetet till stöd för Marocko kommer att fortsätta har redan inletts. Finland förväntas också ha en roll i dessa diskussioner.”