Finlands paviljong presenterar lösningar på klimatförändringar vid klimatkonferensen i Dubai

Finland har för första gången en egen paviljong i samband med FN:s klimatkonferens COP28. Programmet i paviljongen lyfter fram aktuella synvinklar när det gäller att begränsa och anpassa sig till klimatförändringar globalt och presenterar finskutvecklade innovationer och lösningar för ren energi.

Bild: Johanna Riihimaa

FN:s klimatkonferens COP28 ordnas i Förenade Arabemiraten i Dubai den 30 november - 12 december 2023. Vid sidan av de egentliga förhandlingarna samlar COP28 tiotusentals deltagare för att diskutera klimatförändringarnas konsekvenser och utmaningar samt de ekonomiska möjligheter som en ren omställning skapar. 

De viktigaste temaområdena handlar om globala utsläppsminskningar, anpassning till klimatförändringarna, klimatfinansiering och finansiella arrangemang för att ersätta klimatskador. Vid konferensen ges den första globala lägesrapporten om klimatavtalet från Paris som bedömer arbetet med att fullgöra avtalet och uppnå klimatmålen.  

Finland som partner i kampen mot klimatförändringar  

Finlands paviljong öppnas den 1 december. I programmet ingår internationella och finländska anföranden om beredskap för och anpassning till klimatförändringarna samt om cirkulär ekonomi.

Alla diskussioner kan följas i direktsändning på webbplatsen för Finlands paviljong.   

I paneldiskussionerna behandlar deltagarna till exempel frågan om kopplingen mellan digitaliseringen och klimatet. Många teknikområden för ren energi, däribland 5G-näten, leder till att efterfrågan på metaller och mineraler kommer att öka explosionsartat under de närmaste åren.

Representanter för finländska företag berättar tillsammans med sina internationella partner hur cirkulär ekonomi hjälper att använda råvaror på ett hållbart sätt. I Finlands paviljong visas också varningssystem för extremt väder, till exempel för orkaner och översvämningar, som utvecklats av företagen. 

Värden för paviljongen är Business Finland som erbjuder företag finansiering och tjänster för internationalisering, tillsammans med Climate Leadership Coalition (CLC), Centralhandelskammaren och Finlands näringsliv.  

Ungefär 20 finländska företag, till exempel Nokia, Outokumpu, Stora Enso och Kone, medverkar i programmet. Därtill deltar flera andra aktörer, såsom Sitra, civilsamhällesorganisationer och företrädare för ministerierna i programmet.  

Utrikesministeriet och Finlands ambassad i Abu Dhabi deltar aktivt i förberedelserna. 

Övrig information

Programmet i Finlands paviljong den 1 - 12 december 2023. 

https://www.businessfinland.fi/en/cop28#program(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Webbplatsen för klimatkonferensen i Dubai 

https://www.cop28.com/(Länk till en annan webbplats.)