Finland vill fördjupa handelsrelationerna med Indien

Finland har tagit fram en första landspecifik strategi för Indien. DESI-strategin ska förbättra Finlands ställning i konkurrensen på den indiska marknaden.

”Indien vill bli ett av de internationellt erkända industriländerna. Enligt den indiska regeringens planer är landet världens tredje största ekonomi före 2030”, berättar Kimmo Siira som arbetar som specialsakkunnig i utrikeshandel i New Delhi.

I och med den ekonomiska tillväxten kommer Indien också att ingå olika handelsavtal. Trots att Indien är mest intresserat av stora länder vill landet samarbeta med Finland på områden där Finland har särskilt kunnande, till exempel kvantteknologi, 5G och 6G, nya typer av grön teknik, energilösningar, biodrivmedel samt forskning och produktutveckling kring hållbarharhet. 

”Indien kommer att vara ett av de ledande länderna inom dataekonomi före 2030”, säger Siira. 

Indien vill också vara ett föregångarland på områdena förnybar energi, grön omställning och hållbar utveckling.

DESI ska förena finländskt kunnande

För att hålla sig med i konkurrensen och fördjupa handelsrelationerna med Indien har Finland arbetat fram en första mer omfattande strategi. DESI-strategin är Finlands första plan för Indien och ett landspecifikt heltäckande sektorsövergripande exportfrämjande projekt som präglas av orden digitalisering, utbildning, hållbarhet och innovation. DESI är ett hinduiskt ord som betyder lokal.

Syftet med DESI är inte att överge eller ersätta tidigare exportfrämjande metoder, utan att ge dem en ny dimension. Målet är att förena och samla ihop det breda finländska kunnandet.

DESI samlar tillsammans med Team Finland-nätverket, näringslivet och forskarsamhället den finländska spetskompetensen under samma paraply. Arbetet leds av Finlands ambassad i New Delhi. Strategin gavs ut onsdagen den 20 september 2023.

”Utvecklingen i Indien kommer att ha en enorm betydelse för hela planetens framtid. Det som Indien gör och väljer nu kommer oundvikligen att påverka oss alla. Finland ska sikta på att ta vara på Indiens växande handelsekonomiska möjligheter och samtidigt bygga upp samarbetet på ett sätt som utöver den ekonomiska utvecklingen också stöder lösningar som är hållbara med tanke på såväl miljön som den sociala dynamiken”, påpekade chefen för avdelningen för Amerika och Asien Jari Sinkari. 

Mer information