Finland har en synlig roll i FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling

Statsminister Sanna Marin presenterar Finlands nationella rapport och håller ett anförande tillsammans med FN:s generalsekreterare på ett forum som ska analysera de globala framstegen i arbetet med att nå målen för hållbar utveckling.

Finland är ett av de 47 länder som i år rapporterar om sina åtgärder på forumet för FN:s Agenda 2030. Forumet (High Level Political Forum on Sustainable Development, HLPF), som inleddes virtuellt den 7 juli fokuserar i år särskilt på effekterna av coronapandemin och på hållbar återuppbyggnad utifrån Agenda 2030-målen. 

Tisdagen den 14 juli håller statsminister Sanna Marin ett öppningsanförande på ministernivå med FN:s generalsekreterare António Guterres och presenterar Finlands nationella rapport om hållbar utveckling.

Agenda 2030 innehåller 17 mål som syftar till att utrota fattigdom och trygga välfärden på ett miljömässigt hållbart sätt.
Finlands starka sidor när det gäller att nå FN:s mål har varit bland annat social jämlikhet och jämställdhet samt att på bred front göra olika aktörer, såsom städer, kommuner, företag, organisationer och människor, delaktiga i arbetet med att nå och följa upp målen. Globalt sett har Finland främjat i synnerhet jämställdhet mellan könen samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

HLPF är det viktigaste årliga mötet för uppföljning av hållbar utveckling. Finland bidrar till det globala uppfyllandet av målen tillsammans med EU som från första början har stöttat FN. Kommissionär Jutta Urpilainen, som talade på forumet den 7 juli, citerade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och konstaterade att EU i det rådande läget vill knyta den internationella återhämtningen och skuldlättnaderna till uppfyllandet av utvecklingsmålen. 

Tisdagens möte, som är viktigt för Finland, inleds på FN-forumet kl. 16 finsk tid. Forumet kan följas på webben via FN-kanalen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) och efter anförandena via statsrådets Youtube-kanal(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Läs mer: Statsrådets pressmeddelande(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)