Somalias nya miljöminister tror på den unga generationen

Somalias första miljö- och klimatminister Khadija Mohamed Almakhzoumi besökte Finland denna vecka på inbjudan av minister Maria Ohisalo.

Somalias nya miljöminister Khadija Mohamed Almakhzoumi som var på besök i Finland, ger finländarna beröm och säger att de är pålitliga och håller vad de lovat. Speciellt imponerad var han av kvinnornas starka ställning i samhället.

Det humanitära läget i Somalia är allvarligt och omkring 8 miljoner människor, det vill säga hälften av Somalias befolkning, är i behov av humanitär hjälp. Fem regnperioder i rad har misslyckats. Antalet barn som lider av undernäring har också ökat. Under perioden augusti 2022 och juli 2023 bedöms 1,8 miljoner barn under fem år lida av akut undernäring. Ungefär 1,3 miljoner människor, av vilka 80 procent är kvinnor och barn, har lämnat sina hem på grund av torkan. Somalia lider inte bara av dålig livsmedelstrygghet utan också av den pågående väpnade konflikten. 

"Vår president Hassan Sheikh Mohamud arbetar verkligen för att utrota terroristorganisationen al-Shabaab från landet. Man har redan lyckats driva bort al-Shabaabs trupper från flera områden i Somalia. Vi har också ett nära samarbete med grannländernas regeringar, till exempel Kenya, Etiopien och Djibouti", säger Almakhzoumi.

Matpriserna har stigit och antalet internflyktingar ökar hela tiden på grund av naturkatastrofer som följer av klimatförändringar. Ett av problemen är att sanddyner nu också skapas i stadsområden, vilket innebär att odlingsmarken minskar.  Det somaliska miljöministeriet har tagit fram en långsiktig strategi med fokus på miljövänliga lösningar, pålitliga väder- och larmsystem och växtvärldens ökade ekologiska effektivitet.

"Vi behöver stöd från det internationella samfundet för att kunna kämpa mot klimatförändringar. Unga somalier som bor utomlands vill återvända hem och utveckla sitt land i en bättre riktning", säger Almakhzoumi.

Almakhzoumi studerade och bodde i flera år i London. Han har också arbetat som Somalias ambassadör i Pakistan och Irak.  Till sist flyttade han tillbaka till sitt kära hemland.

"Jag älskar utmaningar och vill lämna ett permanent positivt avtryck i Somalia. Somalierna är väldigt hoppfulla om sitt land", säger Almakhzoumi.

Somalia har varit ett partnerland i Finlands utvecklingssamarbete sedan 1980-talet. Finlands bilaterala samarbete med Somalia 2021–2024 fokuserar på statsbyggnad samt kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Finlands stöd till Somalia uppgår till 54 miljoner euro 2021–2024. Finland deltar också i den militära utbildningsinsatsen EUTM Somalia(Länk till en annan webbplats.) och krishanteringsinsatsen EUCAP Somalia(Länk till en annan webbplats.). I dessa insatser deltar ungefär 28 finländska experter.

Text: Anna Palmén