Soini och Jagland: Ryssland en utmaning under Finlands ordförandeskap i Europarådet

Soini och Jagland: Ryssland en utmaning under Finlands ordförandeskap i Europarådet

Utrikesminister Timo Soini och Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland träffades i Helsingfors den 8 november för att diskutera Finlands stundande ordförandeskap. Samma dag öppnades webbplatsen för Finlands ordförandeskap.

Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland träffade utrikesminister Timo Soini under ett besök i Finland den 8 november. Besöket gjordes med anledning av Finlands stundande ordförandeskap i Europarådet. Ordförandeskapet pågår till maj 2019.

Under besöket diskuterades i synnerhet Rysslands obetalda medlemsavgifter och rätt att delta i Europarådets verksamhet. Avsikten är att lösa den besvärliga situationen under Finlands ordförandeskap. Både Soini och Jagland betonade att de hoppas att Ryssland stannar i Europarådet eftersom det skulle gynna både den ryska staten och landets invånare.

Finlands prioriteringar under ordförandeskapet är att stärka det europeiska systemet för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, jämställdhet och kvinnors rättigheter, öppenhet och delaktighet samt ungdomar och förebyggande av radikalisering. Under ordförandeskapet framhålls också inverkan av ny teknik på de mänskliga rättigheterna. Den 26–27 februari ordnas en internationell konferens om artificiell intelligens och mänskliga rättigheter i Helsingfors.

Samma dag som generalsekreterare Jagland besökte Finland öppnade utrikesministeriet en webbplats om Finlands ordförandeskap på adressen um.fi/europaradet-finlands-ordforandeskap-2018-2019. Finlands ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg har också en webbplats om ordförandeskapet: finlandabroad.fi/web/coe/forsta-sidan.