Sidoackreditering till Salomonöarna och befullmäktigande till Södra Afrikas utvecklingsgemenskap

Sidoackreditering till Salomonöarna och befullmäktigande till Södra Afrikas utvecklingsgemenskap

Republikens president fattade beslut om en sidoackreditering och ett befullmäktigande fredagen den 13 november.

Presidenten förordnade chefen för Finlands ambassad i Canberra, ambassadör Satu Mattila-Budich, att representera Finland även på Salomonöarna.

Republikens president befullmäktigade därtill chefen för ambassaden i Pretoria, ambassadör Anne Lammila, att representera Finland i Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (Southern African Development Community, SADC).

Ytterligare information: Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn 029 535 0038