Befullmäktigande i Mauretanien och Saint Lucia

Befullmäktigande i Mauretanien och Saint Lucia

Republikens president har vid föredragningen den 11 oktober befullmäktigat chefen för Finlands ambassad i Rabat, ambassadör Pekka Hyvönen, i Mauretanien.

Presidenten befullmäktigade även den Helsingforsbaserade ambulerande ambassadören, utrikesrådet Pertti Ikonen att företräda Finland i Saint Lucia.

Ytterligare information: Pirjo Tulokas, personaldirektör, tfn 029 535 1413