Sidoackreditering till Benin

Vid föredragningen den 5 januari beslutade republikens president om en sidoackreditering.

Republikens president befullmäktigade chefen för Finlands ambassad i Abuja, ambassadör Leena Pylvänäinen, att representera Finland i Benin.

Mer information

  • Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn 0295 350 038
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.