Sidoackrediteringar i Zimbabwe och Nicaragua, befullmäktigande i Karibien

Sidoackrediteringar i Zimbabwe och Nicaragua, befullmäktigande i Karibien

Under föredragningen fredagen den 5 juli beslutade republikens presidents om sidoackreditering av chefen för Finlands ambassad i Lusaka, ambassadör Pirjo Suomela-Chowdhury, i Zimbabwe och av chefen för ambassaden i Mexico City, ambassadör Päivi Pohjanheimo, i Nicaragua.

Republikens presidents befullmäktigade även den Helsingforsbaserade ambassadören i Karibien Pertti Ikonen att representera Finland i karibiska gemenskapen CARICOM och i de östkaribiska staternas organisation OECS samt i Dominica och Jamaica.

Ytterligare information: Pirjo Tulokas, personaldirektör, tfn 029 5351413