Zambias framtid ser ljusare ut

Zambias sittande regering reformerar landets politiska verksamhetskultur och försöker lösa ekonomiska problem som den förra regeringen lämnade efter sig. Samarbetet mellan Finland och Zambia fokuserar nu på att stärka handelsrelationerna, berättar Finlands ambassadör i Zambia Saana Halinen.

Den stora ödesfrågan inom den närmaste framtiden är hur Zambia lyckas omstrukturera sina skulder, säger ambassadör Saana Halinen.

Hur ser läget ut i Zambia just nu och vilka är de största utmaningarna?

Sammanfattningsvis kan jag säga att Zambia är på väg mot ljusare tider. I augusti 2021 var det val i Zambia som var en framgång för oppositionen, till stor del därför att unga vuxna ville få till stånd en förändring. Den tidigare regeringen var väldigt korrumperad och försatte landet i praktiken i likvidation. Därför är den sittande regeringens främsta mål att balansera ekonomin. Regeringen har kommit överens om ett Internationella valutafonden IMF-stödpaket, och förhandlingar om en omstrukturering av skulder pågår. Det makroekonomiska läget har förbättrats, inflationen har sjunkit under 10 procent och ekonomin växer. Den nya regeringen vill också göra affärsmiljön klarare och enklare för att det ska vara lättare också för utländska företag att investera i landet.

Det som också är positivt är att landet i slutet av i fjol upphävde en under kolonialtiden stiftad lag som i praktiken förbjöd att framföra kritik mot presidenten. Detta var en betydelsefull reform eftersom de tidigare maktpartierna har utnyttjat denna lag för att hålla oppositionen under kontroll och stärka sin makt. Samtidigt avskaffades dödsstraffet. Zambia ses nu som en ljusglimt i demokratin i Afrika.  

Nu tas det inte längre ut några skolavgifter för den grundläggande undervisningen som omfattar årskurserna 1-12. Skolorna har också fått 30 000 nya lärare. Denna reform finansierades genom att ta bort stöden för fossila bränslen. Nu börjar nästan alla barn grundskolan, men inlärningsresultaten är fortfarande dåliga.

Visst finns det också problem. Över 60 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen och det är vanligt med korruption. Inställningen till sexuella minoriteter är mycket sträng.

Hur hjälper Finland Zambia?

Finlands långa bilateralt utvecklingssamarbete med Zambia slutar snart och fokus ligger nu mer på att stärka det kommersiella samarbetet. Ett samarbetsprogram som siktar till att utveckla små och medelstora företags kompetens för att företagen ska kunna växa, utvecklas och sysselsätta människor pågår ännu.

Finländska och zambiska organisationer och högskolor samarbetar också på många områden.  Till exempel Befolkningsförbundet samarbetar med den lokala regnbågsorganisationen och Demo bidrar till att förbättra den politiska delaktigheten hos personer med funktionsnedsättning. Finnfund har investeringar i landet och Zambia är ett av de främsta länderna när det gäller affärspartnerskap som stöds av Finnpartnership. 

Bakgrunden till dessa mångahanda relationer är att det tidigare samarbetet har gjort Finland bekant för zambierna och vice versa. Zambierna kommer väl ihåg till exempel Finlands stöd till skogssektorn och önskar ivrigt att de får skogsinvesteringar.  

Hur ser Zambias framtid ut?

Det beror på hur den sittande regeringen lyckas reformera landet och den politiska verksamhetskulturen. Under årens lopp har maktpositionen förändrats många gånger, men hittills har den nya regeringen alltid betalat med samma mynt. Den sittande regeringen är enligt min uppfattning den första som försöker skapa en normal demokrati. Jag hoppas förstås att de lyckas med det. 

Zambia är nu Afrikas näst största producent av koppar och regeringens mål är att öka produktionen ytterligare. Afrikas största nickelgruva finns också i Zambia. När efterfrågan på kritiska mineraler ökar, handlar den stora frågan om regeringens förmåga att få gruvsektorn under kontroll så att även folket får nytta av de inkomster som utvinningen av mineraler hämtar. 

Energifrågor väntar också på sin lösning. Största delen av elektriciteten alstras med vattenkraft.  På grund av klimatförändringar har produktionen av vattenkraft dock blivit mer osäker. Till exempel den stora Karibadammen vid gränsen mellan Zambia och Zimbabwe producerar inte tillräckligt mycket el eftersom vattnet ligger lågt. Därför är elen avstängd dagligen i 12 timmars tid. Detta är en stor motgång för regeringen och orsakar missnöje bland folket.

Vad har inspirerat dig mest i Zambia, och vad skulle vi kunna lära oss av de lokala människorna?

Jag har arbetat tidigare vid våra ambassader i Tanzania och Moçambique, och det var underbart att få återvända till denna kontinent. Zambierna är supervänliga och sociala, jag har fått en varm mottagning. Zambierna är också lite som vi finländare: lugna, anspråkslösa och blyga. Kanske det är en av orsakerna till att jag haft det lätt att anpassa mig här.

Varje dag njuter jag också av alla ljud och dofter, jag vaknar till fågelsång, och ser apor springa i trädgården. Det finns naturliv också i huvudstaden.


 

I denna serie berättar finländska ambassadörer om de senaste nyheterna från länder som är Finlands centrala partner inom utvecklingssamarbetet.

Text: Milma Kettunen