Finlands ständiga representation vid OECD i Paris får en ny ständig representant

Vid föredragningen den 19 januari förordnade republikens president en ständig representant till Finlands ständiga representation vid OECD i Paris.

Finlands ständiga representation vid OECD i Paris

Statsrådet utnämnde vid sammanträdet den 19 januari ambassadrådet Pasi-Heikki Vaaranmaa till tjänsten som utrikesråd från och med den 20 februari 2023. Republikens president förordnade utrikesrådet Pasi-Heikki Vaaranmaa till chef för Finlands ständiga representation vid OECD från och med den 20 februari 2023. 

Vaaranmaa är nu chef för utrikesministeriets handelspolitiska enhet. Tidigare har han arbetat bland annat som ställföreträdare för den ständiga representanten vid OECD-representationen 2012–2015, ställföreträdare för den ständiga representanten i Genève 2009–2012 och som chef för utrikesministeriets personalenhet 2007–2009. Ytterligare har Vaaranmaa tjänstgjort vid Finlands beskickning i Syrien. Vaaranmaa började arbeta vid utrikesministeriet 1997. Han har en filosofie magisterexamen.

Mer information

  • Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn 0295 350 038
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.