I knipa utomlands – vad göra?

I knipa utomlands – vad göra?

I vilka problemsituationer kan utrikesministeriets enhet för konsulära ärenden hjälpa dig? Varifrån får du hjälp om Finland inte har någon beskickning i landet? De här frågorna besvaras av Hanna-Liisa Peltoniemi, som jobbar som ansvarig tjänsteman i enheten för konsulära ärenden.

Fråga: Du jobbar vid enheten för konsulära ärenden på utrikesministeriet. Vilka arbetsuppgifter har du?

Hanna-Liisa: Vi har ganska mångsidiga uppgifter. Vi informerar om resesäkerheten innan människor åker iväg, men vi hjälper dem också om de har råkat illa ut utomlands.

F: Vilken hjälp brukar finländare behöva när de är ute i världen? Vad har vanligen hänt när de behöver hjälp av de konsulära tjänsterna?

H-L: Vanligen är det fråga om passen. Till exempel förra året utfärdades drygt 20 000 pass vid våra beskickningar, vilket är ganska mycket. Passen försvinner, de stjäls eller så blir de för gamla. Sedan ger vi naturligtvis också annan sorts rådgivning. Människorna frågar om råd, de har råkat illa ut eller fått problem och behöver hjälp med att klara av situationen. Ibland hjälper vi också om en person till exempel råkat ut för ett brott eller blivit sjuk eller om det gått så illa att en finländare har dött utomlands.

F: Vad händer om en finländare råkat ut för någonting utomlands och Finland inte har någon beskickning i det landet?

H-L: Förhoppningsvis är det fråga om ett land där ett nordiskt land eller något annat EU-land har en beskickning. Enligt direktivet om konsulärt skydd kan du söka hjälp hos ett annat EU-lands beskickning. I första hand rekommenderar jag dock att du ringer utrikesministeriets jour, som är öppen dygnet runt sju dagar i veckan. Numret är +358 9 1605 5555. Där berättar de vad du ska göra.

F: Om jag åker på en resa, vad kan jag göra i förväg för att vara beredd om jag behöver konsulära tjänster eller för att förhindra att jag behöver dem?

H-L: Du har kanske hört vår slogan ”Kom ihåg 4 R”? Vi har resemeddelanden som informerar om cirka 150 länder, det vill säga om säkerhetsriskerna i dem och hur man klarar sig så bra som möjligt i landet eller vilka länder som det är bäst att helt undvika. Sedan har vi tjänsten reseanmälan, som hittas på matkustusilmoitus.fi. Genom den kan du lämna information om till vilket land du reser och när. Då kan vi, om någonting händer i det landet, med hjälp av den informationen sända meddelanden. Sedan finns det reseförsäkringar. Utrikesministeriet rekommenderar att man tecknar en heltäckande reseförsäkring för alla resor. Om du till exempel tänker hoppa fallskärm utomlands, så lönar det sig att se till att aktiviteter av det slaget omfattas av din reseförsäkring. Sedan återstår resehandlingarna. I ganska många länder, särskilt utanför EU, krävs det att passet är i kraft i sex månader efter avslutad resa. För att du inte ska bli stoppad på Helsingfors-Vanda flygplats innan du ens kommit till resmålet, ska du se till att ditt pass är i ordning och också kontrollera om din resa kräver ett visum.

Se videointervjun med Hanna-Liisa (på finska).