Päivi Kaukoranta har valts till ordförande för Internationella brottmålsdomstolens statspartsmöte

Utrikesrådet Päivi Kaukoranta har valts till ordförande för Internationella brottmålsdomstolens (International Criminal Court, ICC) statspartsmöte 2024-2026.

”ICC är en central del av det regelbaserade multilaterala systemet. ICC är den enda permanenta internationella brottsdomstolen som har mandat att åtala individer för de mest allvarliga brotten som angår det hela internationella samfundet, oavsett individernas officiella status. Statspartsmötet samlar staterna för att diskutera hur ICC kan stärkas och utvecklas,” säger Kaukoranta.

Internationella brottmålsdomstolen i Haag tar upp rättsfall som gäller folkmord, krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och aggressionsbrott. Domstolens verksamhet bottnar i Romstadgan som antogs för 25 år sedan.

Päivi Kaukoranta. Bild: UM/Kimmo Räisänen

Mötet mellan statsparterna till Internationella brottmålsdomstolen (Assembly of States Parties, ASP) ansvarar för att utveckla och ändra de bestämmelser som ligger till grund för ICC:s verksamhet, särskilt Romstadgan. Statspartsmötet beslutar också om ICC:s budget och övervakar domstolens förvaltning.  Vidare väljer statsparterna ICC:s domare, åklagare och biträdande åklagare.

”Finlands engagemang i ICC har alltid varit starkt. Det är ett nöje och en ära för mig att ha blivit vald till en post som ger mig en möjlighet att stötta det viktiga samarbetet mellan domstolen och statsparterna.”

Päivi Kaukoranta som kom till utrikesministeriets tjänst 1989 har arbetat bland annat som rättschef vid ministeriet och som Finlands ambassadör i Haag. För närvarande är hon chef för den nationella säkerhetsmyndigheten.

Internationella brottmålsdomstolen ICC

  • Internationella brottmålsdomstolen i Haag inledde verksamheten 2002. I dagsläget är 124 stater parter till Romstadgan.
  • Internationella brottsdomstolen har jurisdiktion att åtala individer för allvarliga brott, såsom folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och aggressionsbrott.
  • ICC är inte en del av FN, men de har ett nära samarbete.
  • Finland har från första början hört till dem som stött ICC. 
  • Finländaren Erkki Kourula var domare vid domstolen 2003-2015.