Generalkonsul till Mumbai och en sidoackreditering till Mikronesien

Vid föredragningen den 9 december utnämnde republikens president en generalkonsul till Mumbai och beslutade om en sidoackreditering till Mikronesien.

Generalkonsulatet i Mumbai, Indien

Republikens president förordnade ambassadrådet Erik af Hällström till chef för Finlands generalkonsulat i Mumbai från och med den 1 januari 2023. Statsrådet utnämnde af Hällström till tjänsten som utrikesråd från och med den 1 januari 2023. För närvarande sköter han specialuppgifter vid utrikesministeriets avdelning för Amerika och Asien.

Åren 2018–2021 arbetade af Hällström som ställföreträdare för chefen för Finlands ambassad i New Delhi, åren 2016–2018 som ansvarig tjänsteman och enhetschef vid enheten för FN och allmänna globala frågor och åren 2010–2015 som ledare för Afrikapolitikteamet. Han har tjänstgjort vid Finlands ambassader i Brasilien och Haag och vid Finland ständiga representation i Genève.

Af Hällström började sin tjänstgöring vid utrikesministeriet 1996. Han har en politices magisterexamen.

Erik af Hälllström

Sidoackreditering till Mikronesien

The President of the Republic appointed Ambassador Tanja Jääskeläinen, Head of Mission at the Embassy of Finland in Tokyo, to serve as a non-resident Ambassador to Micronesia. 

Mer information

  • Kirsti Pohjankukka, Deputy Director General for Human Resources, tel. +358 29 535 0038
  • The email addresses of the Ministry for Foreign Affairs are in the format firstname.lastname@formin.fi.