Deltagarna till Utvecklingsakademin 2024 har valts

I januari-februari 2024 kommer utrikesministeriet att ordna en introduktionskurs i globala utvecklingsfrågor för journalister. Till Utvecklingsakademin, som nu ordnas för tolfte gången, sökte 38 journalister, av vilka 10 valdes med.

Utvecklingsakademins idé är att fördjupa deltagarnas kunskaper om globala utvecklingsfrågor och att introducera dem till Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete. Ett särskilt tema för Utvecklingsakademin 2024 är handel och utveckling.

I kursprogrammet ingår två seminariedagar i Helsingfors och en resa till ett land som är viktigt med tanke på Finlands utvecklingssamarbete. År 2024 är resemålet Zambia.

Till kursen har antagits:

  • Jenni Honkanen, Turun Sanomat

  • Laura Klingberg, Hufvustadsbladet

  • Meri Naski, Iltalehti

  • Maria Paldanius, frilansare

  • Tuija Pallaste, Helsingin Sanomat

  • Jani Parkkari, Rundradion (Yle)

  • Maarit Rasi, Yhteishyvä

  • Silja-Riikka Seppälä, MTV3

  • Liisa Takala, frilansare

  • Ville Väänänen, FNB

 

Ytterligare upplysningar:

Milma Kettunen, informatör, enheten för kommunikation om hållbar utveckling och handel, tfn 050 4065 533

Utrikesministeriets e-post har formen fornamn.efternamn@gov.fi.